34

SO SÁNH HIỆU QUẢ NHỎ STEROID TẠI CHỖ VỚI STEROID KẾT HỢP BROMFENAC VÀ STEROID KẾT HỢP DICLOFENAC TRONG PHẪU THUẬT PHACO

Năm 2015, nhằm khảo sát hiệu quả kiểm soát viêm của 2 thuốc steroid nhỏ tại chỗ với non-steroid trong phẫu thuật phaco, tác giả Trần Anh Tuấn và Lê Thành đã nghiên cứu kết hợp bromfenac và steroid kết hợp diclofenac trong phẫu thuật phaco.

Phương pháp tiến hành:Nghiên cứu ngẫu nhiên, mở, đối chứng được thực hiện trên bệnh nhân đục thủy tinh thể độ 2, 3 theo phân loại của Lucio Buratto. Tất cả bệnh nhân được phẫu thuật bằng phương pháp phaco có đặt kính nội nhãn do một phẫu thuật viên thực hiện. Bệnh nhân được chia ngẫu nhiên thành 3 nhóm. Nhóm 1: Dùng kháng viêm prednisolone acetate 1% (Predforte 1% – Allergan) kết hợp với bromfenac sodium 0,1% (Bronuck 0,1% – Senju). Nhóm 2: Kết hợp kháng viêm prednisolone acetate 1% (Predforte 1% – Allergan) và kháng viêm diclofenac sodium 0,1% (Eytanac 0,1% – Samil). Nhóm 3: Chỉ dùng kháng viêm prednisolone acetate 1% (Predforte 1% – Allergan). Đánh giá hiệu quả kiểm soát viêm  thông qua đo giá trị flare tiền phòng ở các thời điểm sau mổ 1 ngày, 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng (laser flare meter KOWA FM-600). Các biến số khác bao gồm: Thị lực, nhãn áp, chiều dày võng mạc trung tâm hoàng điểm, phù hoàng điểm dạng nang, tổn thương biểu mô giác mạc, tác dụng phụ toàn thân, kiểm soát đau và triệu chứng khó chịu tại mắt được ghi nhận ở các thời điểm trước mổ, sau mổ 1 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng và 2 tháng.

Kết quả: Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về thị lực, nhãn áp, hiệu quả kiểm soát đau, chiều dày võng mạc trung tâm hoàng điểm, tổn thương biểu mô giác mạc giữa 3 nhóm. Không ghi nhận trường hợp nào tăng nhãn áp, phù hoàng điểm dạng nang và tác dụng phụ toàn thân ở cả 3 nhóm. Giá trị flare của nhóm 1 thấp hơn nhóm 2 ở thời điểm 4 tuần sau mổ (p < 0,05) và thấp hơn nhóm 3 ở tất cả các thời điểm sau mổ (p < 0,05). Giá trị flare của nhóm 2 thấp hơn nhóm 3 ở thời điểm 1 ngày và 1 tuần sau mổ (p < 0,05), và ở thời điểm 2 tuần và 4 tuần thì 2 nhóm không khác biệt nhau (p > 0,05). Về triệu chứng khó chịu tại mắt, nhóm 1 ít gây triệu chứng khó chịu cho bệnh nhân nhất, sau đó đến nhóm 2 và cuối cùng là nhóm 3.

 Kết luận: Hiệu quả kiểm soát viêm sau phẫu thuật phaco của việc kết hợp kháng viêm prednisolone acetate 1% với bromfenac sodium 0,1% và prednisolone acetate 1% với diclofenac sodium 0,1% tốt hợn prednisolone acetate  1% đơn trị liệu. Giữa 2 kháng viêm bromfenac sodium 0,1% và diclofenac sodium 0,1% thì kháng viêm bromfenac sodium 0,1% kiểm soát viêm tốt hơn.