Đăng ký khám bệnh

 
Thời gian nhận đăng ký khám bệnh:

Trong giờ: 
Thứ 2 đến Thứ 6: 
Sáng: 6h00 đến 11h00
Chiều: 13h00 đến 16h00

Ngoài giờ:
Khu khám 1:
Thứ 2 đến thứ 6: 16h00 đến 19h00
Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ:
Sáng: 7h00 đến 10h30
Chiều: 13h00 đến 19h00
Khu khám 2:
Thứ 7: 7h00 đến 10h30

Khám bệnh cấp cứu: 24/24 
Đăng ký hẹn giờ khám:

Điện Thoại bàn ở Tỉnh: 028 1080
Điện Thoại bàn ở TP.HCM:  1080