PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Tổ chức nhân sự gồm: 05  CNVC

Trưởng phòng tiền nhiệm: BS. Bùi Thị Thu Hương

  • 01 TS.BS
  • 02 ĐD
  • 02 Chuyên viên

Quản lý chất lượng là lĩnh vực được quan tâm nhiều trong hoạt động của Bệnh viện Mắt. Là một trong những đơn vị của bệnh viện, phòng Quản lý chất lượng thời gian qua đã không ngừng nỗ lực, đồng hành cùng các đơn vị khác và Ban Giám đốc trong các hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Được thành lập từ ngày 01/6/2015, với slogan “Nâng cao chất lượng – Cải tiến liên tục – Người bệnh hài lòng”, phòng Quản lý chất lượng đã và đang có những bước phát triển nổi bật, từng bước cải thiện chất lượng bệnh viện, đem lại sự hài lòng cho người bệnh. Trong hoạt động chuyên môn, phòng Quản lý chất lượng đã triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng – an toàn người bệnh như: xây dựng quy trình xử trí sự cố y khoa, xây dựng bảng kiểm an toàn phẫu thuật, giám sát nhận diện người bệnh, giám sát thực hiện các quy trình kỹ thuật, giám sát hồ sơ bệnh án theo chuyên đề, xây dựng bộ công cụ giám sát cho hơn 200 quy trình kỹ thuật đang được thực hiện tại bệnh viện, xây dựng và triển khai đề án phòng ngừa nguy cơ té ngã cho người bệnh…

Song song, phòng Quản lý chất lượng là đầu mối triển khai thực hiện các hoạt động lấy ý kiến của người bệnh thông qua nhiều kênh như: đường dây nóng, thư góp ý, khảo sát sự hài lòng người bệnh và khảo sát sự không hài lòng của người bệnh… Trên cơ sở đó, phòng Quản lý chất lượng tham mưu cho Ban Giám đốc và bệnh viện xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch cải tiến, khắc phục những mặt còn hạn chế và phát huy những mặt đã làm được nhằm liên tục nâng cao chất lượng bệnh viện, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Kết quả, điểm chất lượng bệnh viện tăng qua các năm, từ 2.92 điểm năm 2014 đến năm 2017 đã tăng lên 3.43 điểm. Điểm hài lòng của người bệnh đạt 4.32/5 điểm, chiếm tỷ lệ trên 90%, tỷ lệ người bệnh sẽ quay lại đạt 97%.

Từ các kết quả đã đạt được, phòng Quản lý chất lượng đã vinh dự nhận được danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc các năm 2015 – 2016 – 2017 do Ủy ban Nhân dân Thành phố khen tặng và bằng khen Tập thể lao động xuất sắc 2 năm liên tục 2015 – 2016 do Ủy ban Nhân dân thành phố trao tặng.

Với những thành tựu trên, phòng Quản lý chất lượng đã và đang phấn đấu không ngừng để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hơn nữa cho các kế hoạch và hoạt động đã đề ra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ “Nâng cao chất lượng – Cải tiến liên tục – Người bệnh hài lòng”, đem lại chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất và sự hài lòng cao nhất cho người bệnh.

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020

THÔNG BÁO V/v Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 Từ ngày 10/11/2020 – 13/11/2020 Bệnh...

GIÁM SÁT NHẬN DIỆN NGƯỜI BỆNH

Phòng Quản lý chất lượng triển khai thực hiện giám sát nhận diện người bệnh qua phần mềm. Các...

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN MẮT QUÝ III NĂM...

  V/v Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện Quý III năm 2020 Từ ngày 29/09/2020 – 02/10/2020...

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM...

GIAI ĐOẠN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 78/83 TC 2. TỔNG...

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÝ I NĂM...

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÝ I NĂM 2020 GIAI ĐOẠN  Quý I/2020 1. TỔNG...

TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN, KHIẾU NẠI,...

Thực hiện kế hoạch số 42/KH-BVM ngày 20 tháng 1 năm 2020,  ngày 5, 6 tháng 3 năm...

TẬP HUẤN CODE WHITE TẠI BỆNH VIỆN MẮT

Ngày 20,21 tháng 02 năm 2020, Bệnh viện Mắt tổ chức tập huấn "Code white" cho toàn thể...

Kết Quả Kiểm Tra Bệnh Viện Năm 2019

Ngày 21/11/2019, Bệnh viện Mắt tiếp đoàn Kiểm tra đánh giá chất lượng của Sở Y tế thành...

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN NĂM 2019

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH...

KẾT QUẢ KIỂM TRA BỆNH VIỆN QUÝ III NĂM 2019

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH...

Hãy nói ra vì sự an toàn chăm sóc y tế của bạn!

Hippocrates đã từng nói “First do no harm” – “Trước tiên là không gây hại cho người bệnh”....

KẾT QUẢ KIỂM TRA BỆNH VIỆN QUÝ II NĂM 2019

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH...