VIDEO

Đánh giá chất lượng của PXN bằng công cụ Six Sigma.

Đánh giá chất lượng của PXN bằng công cụ Six Sigma. Thuật ngữ được sử dụng lần đầu   tiên trong...

Đục bao sau sau phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể

Đục bao sau sau phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể Khoa Tổng hợp – BV Mắt TPHCM  Đây là...

PHẪU THUẬT KHÚC XẠ HÈ 2020 @KHOA KHÚC XẠ

KHOA KHÚC XẠ: https://www.facebook.com/KhoaKhucXaBenhVienMatTP.HCM Nhắn tin cho Khoa Khúc Xạ

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH BẠCH HẦU

Bệnh Bạch hầu là một bệnh nhiễm trùng nhiễm độc do trực khuẩn Bạch hầu gây ra (Corynebacterium...

HÌNH ẢNH

KHOA GIÁC MẠC

KHÚC XẠ LASIK