VIDEO

Thông báo về việc cung cấp báo giá ứng dụng phần mềm năm 2021

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai gói thầu "Cung cấp ứng dụng phần mềm năm 2021", các...

Thị lực 10/10 bỗng nhìn gì cũng mù mù, do đi giày cao gót...

Chị K.H. (23 tuổi) bỗng nhìn mọi vật như đám mù sắp mưa, dù trước đây thị lực...

Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược bổ...

Ngày 11/01/2021, Bộ Y tế đã ký quyết định số 122/QĐ-BYT ban hành "Hướng dẫn Quốc gia về...

Tập huấn bàn giao người bệnh

     “An toàn người bệnh” là một chương trình có sự khởi đầu nhưng không có điểm...

HÌNH ẢNH

KHOA GIÁC MẠC

KHÚC XẠ LASIK