VIDEO

THÔNG BÁO: Bệnh viện Mắt mời báo giá cung cấp giấy in, mực in...

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai gói thầu "Cung cấp giấy in, mực in năm 2021" với...

THÔNG BÁO: Về việc mời báo giá “Dịch vụ vận hành, bảo trì hệ...

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai gói thầu “Dịch vụ vận hành, bảo trì hệ thống xử...

THÔNG BÁO: Về việc mời báo giá “Dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cây...

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai gói thầu "Cung cấp dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cây...

Thông báo: Bệnh viện Mắt mời các đơn vị có nhu cầu và đủ...

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai gói thầu Cung cấp in ấn phẩm chuyên môn năm 2021...

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ QUA ĐIỆN THOẠI

Do dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, Bệnh viện Mắt khuyến cáo Quý bệnh nhân,...

HÌNH ẢNH

KHOA GIÁC MẠC

KHÚC XẠ LASIK