VIDEO

DANH MỤC KỸ THUẬT ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI BỆNH VIỆN MẮT

* DANH MỤC KỸ THUẬT THEO GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 Căn cứ Thông báo số 880/TB-BVM ngày...

KHOA KHÚC XẠ KHÁM KHÚC XẠ HỌC ĐƯỜNG CHO HỌC SINH CÀ MAU

Nhằm phát hiện sớm những trường hợp học sinh bị tật khúc xạ, cải thiện thị lực cho...

TỔNG PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU

Các chỉ số trong xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu     Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu được...

Câu lạc bộ bệnh nhân glôcôm buổi 1

Đăng ký tại Câu lạc bộ bệnh nhân Glaucoma tháng 12 Xem livestream tại đây Livestream CLB BN Glaucoma  

HÌNH ẢNH

KHOA GIÁC MẠC

KHÚC XẠ LASIK