VIDEO

HƠN 10 NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN MẮT THAM GIA HỖ TRỢ TẠI...

Ngày 26/7/2021, Bệnh viện Mắt đã cử nhận sự tham gia hỗ trợ tại bệnh viện Hồi sức...

TẬT KHÚC XẠ Ở TRẺ EM – THỰC TRẠNG ĐÁNG BÁO ĐỘNG

TẬT KHÚC XẠ Ở TRẺ EM THỰC TRẠNG ĐÁNG BÁO ĐỘNG Chuyên viên Tư vấn: PHAN ĐẰNG LONG -...

Thông báo về việc mời các đơn vị tham gia tư vấn thẩm định...

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai dự án Nâng cấp hạ tầng Công nghệ thông tin, các...

KHAI TRƯƠNG PHÒNG KHÁM SÀNG LỌC VÀ PHÒNG CẤP CỨU SÀNG LỌC

Sáng nay, ngày 5/7/2021, phòng khám sàng lọc và cấp cứu sàng lọc đã chính thức khai trương...

HÌNH ẢNH

KHOA GIÁC MẠC

KHÚC XẠ LASIK