Khai giảng khóa đào tạo “PHẪU THUẬT DỊCH KÍNH VÕNG MẠC”

      Ngày 07/4/2022, Bệnh viện Mắt tổ chức Lễ Khai giảng khóa đào tạo “PHẪU THUẬT...

Thông báo chiêu sinh lớp Phẫu thuật Lasik cơ bản

Số lượng học viên nhận: 5 học viên  

Thông báo chiêu sinh lớp phẫu thuật Lasik căn bản

Số lượng: 10 học viên. Ưu tiên các Bác sĩ tại các tỉnh (có giấy giới thiệu hoặc cử...