Thông báo chiêu sinh lớp phẫu thuật Lasik căn bản

Số lượng: 10 học viên. Ưu tiên các Bác sĩ tại các tỉnh (có giấy giới thiệu hoặc cử...

THÔNG BÁO DỜI NGÀY KHAI GIẢNG LỚP KTV KHÚC XẠ KHÓA 25

Căn cứ thông báo chiêu sinh số 745/TB-BVM ngày 18/11/2020 về việc khai giảng lớp KTV Khúc xạ...

Khai giảng lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt – Khóa 19

     Sáng ngày 19/05/2020, tại Hội trường lầu 1, Bệnh viện Mắt đã tổ chức Lễ khai...