Thông báo chiêu sinh – Lớp kỹ thuật viên khúc xạ khóa 24 (đã...

Bệnh viện đã nhận đủ hồ sơ học viên đăng ký lớp KTV Khúc xạ khóa 24. Từ ngày 21/10/2019...

KHOA KHÚC XẠ

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA: Bệnh viện Mắt TP HCM đã ra quyết định số151/QĐ-TC/TTM...

MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – BỆNH VIỆN MẮT

MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - BỆNH VIỆN MẮT  1. ĐƠN ĐĂNG KÝ 2. THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP CƠ...

THÔNG BÁO CHIÊU SINH PHẪU THUẬT LASIK CĂN BẢN

I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ: Bác sỹ chuyên khoa Mắt (Thạc sỹ, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II) II. HỒ...