Khai giảng khóa đào tạo “PHẪU THUẬT DỊCH KÍNH VÕNG MẠC”

      Ngày 07/4/2022, Bệnh viện Mắt tổ chức Lễ Khai giảng khóa đào tạo “PHẪU THUẬT...

Thông báo chiêu sinh lớp Phẫu thuật Lasik cơ bản

Số lượng học viên nhận: 5 học viên  

Thông báo chiêu sinh lớp phẫu thuật Lasik căn bản

Số lượng: 10 học viên. Ưu tiên các Bác sĩ tại các tỉnh (có giấy giới thiệu hoặc cử...

THÔNG BÁO DỜI NGÀY KHAI GIẢNG LỚP KTV KHÚC XẠ KHÓA 25

Căn cứ thông báo chiêu sinh số 745/TB-BVM ngày 18/11/2020 về việc khai giảng lớp KTV Khúc xạ...