THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT VIÊN KHÚC XẠ KHÓA 25

Học viên nộp hồ sơ vui lòng bổ sung Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông (bản photo...

Khai giảng lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt – Khóa 19

     Sáng ngày 19/05/2020, tại Hội trường lầu 1, Bệnh viện Mắt đã tổ chức Lễ khai...

Thông báo chiêu sinh – Lớp kỹ thuật viên khúc xạ khóa 24 (đã...

Bệnh viện đã nhận đủ hồ sơ học viên đăng ký lớp KTV Khúc xạ khóa 24. Từ ngày 21/10/2019...

KHOA KHÚC XẠ

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA: Bệnh viện Mắt TP HCM đã ra quyết định số151/QĐ-TC/TTM...

MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – BỆNH VIỆN MẮT

MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - BỆNH VIỆN MẮT  1. ĐƠN ĐĂNG KÝ 2. THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP CƠ...