THÔNG BÁO V/v triển khai Báo cáo 5931/BC-VP ngày 31/5/2024 của Văn Phòng...

Thực hiện Công văn số 5203/SYT-VP ngày 07/6/2024 của Sở Y tế về việc triển khai Báo cáo...

THÔNG BÁO V/v triển khai Báo cáo Đánh giá về kết quả Chỉ số...

Thực hiện Công văn số 4154/SYT-TTr ngày 14/05/2024 của Sở Y tế về việc V/v triển khai Báo...

BỆNH DẠI NGUY HIỂM RA SAO? BỆNH DẠI CHỈ CÓ THỂ PHÒNG BẰNG TIÊM...

Bệnh dại nguy hiểm ra sao? Hầu hết các trường hợp mắc bệnh tại Việt Nam là do chó...

Cảnh báo diễn biến phức tạp các loại dịch bệnh lây từ động vật...

Thời tiết diễn biến thất thường, đường biên giới dài, giao lưu thương mại, thói quen giết mổ...

THÔNG BÁO V/v phổ biến các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong...

Thực hiện Công văn số 2139/SYT-VP ngày 18/03/2024 của Sở Y tế về việc phổ biến các sáng...

ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO...

Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất...

Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính, công vụ năm...

Nhằm tổng kết việc triển khai thực hiện quả công tác CCHC năm 2023 của Bệnh viện gắn...

Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác điểm danh, chấm công nhân viên...

    Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan hành chính Nhà...

TẬP HUẤN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các quy định...