Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác điểm danh, chấm công nhân viên...

    Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan hành chính Nhà...

TẬP HUẤN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các quy định...

Hưởng ứng tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó...

Bệnh viện Mắt hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với...

BẾ MẠC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT...

Vào lúc 9h00 ngày 13 tháng 11 năm 2023, tại Hội trường lầu 1, BS. Lê Anh Tuấn...

KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT...

Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai Kế hoạch số 375/KH-BVM ngày 15/5/2023 của Bệnh viện Mắt...

BÀI VIẾT VỀ SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TIÊU ĐỀ: "TĂNG CƯỜNG PHẪU THUẬT ĐỤC THỂ THỦY TINH (PHACO) NGÀY THỨ 7, CÓ GIẢI QUYẾT BẢO HIỂM...

HƯỞNG ỨNG NGÀY THỊ GIÁC THẾ GIỚI 2023 – BẢO VỆ ĐÔI MẮT BẠN...

Với mục tiêu "Quyền được nhìn thấy cho mọi người vào năm 2030", tổ chức y tế Thế...

TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN...

Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai Kế hoạch số 375/KH-BVM ngày 15/5/2023 của Bệnh viện Mắt...

SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

    Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC năm 2023 của Bệnh viện...

THÔNG BÁO V/V KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ NGÀY THỨ 7 (CÓ GIẢI QUYẾT BHYT...

Bệnh viện Mắt thông báo v/v triển khai khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ ngày thứ 7 hàng...