CÁC CHUYÊN ĐỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÁNH

SỬ DỤNG CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHIP TRONG KHÁM CHỮA BỆNH

Người bệnh đi khám mang theo: Căn cước công dân gắn chịp Hoặc điện thoại có phần mềm VssID/VNeID. Trường hợp...

Thực hiện chuyển đổi công năng phòng mổ tại khoa Gây mê hồi sức

Mục tiêu: Đảm bảo công năng và hiệu suất phòng mổ. Đảm bảo sử dụng nguồn lực tiết kiệm và...

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH – KHOA THTM-TKNK: CẨM NANG HƯỚNG DẪN THÔNG TIN TRỰC...

CẨM NANG HƯỚNG DẪN THÔNG TIN TRỰC TUYẾN             Tại Bệnh viện Mắt TP.HCM, việc...

Ngày BHYT Việt Nam 1/7: Quyền lợi của người tham gia ngày càng mở...

Tham gia BHYT được xem là một hình thức tiết kiệm “đóng góp khi lành, để dành khi...

TÌM HIỂU VỀ BỆNH GLAUCOMA (BỆNH CƯỜM NƯỚC)

     Bệnh Glaucoma, dân gian còn gọi là bệnh thiên đầu thống hay bệnh cườm nước. Đây...

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC DINH DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN MẮT...

ỨNG DỤNG MÃ QR VÀO TỜ GẤP DINH DƯỠNG CHO ĐÔI MẮT SÁNG KHỎE Để có thể giữ cho...

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC DINH DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN MẮT –...

ỨNG DỤNG MÃ QR VÀO TỜ GẤP DINH DƯỠNG TRONG BỆNH LÝ TIM MẠCH Bệnh tim mạch - nhóm...

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC DINH DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN MẮT –...

ỨNG DỤNG MÃ QR VÀO TỜ GẤP DINH DƯỠNG TRONG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Đái tháo đường là bệnh lý...

THÔNG BÁO V/v triển khai Báo cáo 5931/BC-VP ngày 31/5/2024 của Văn Phòng...

Thực hiện Công văn số 5203/SYT-VP ngày 07/6/2024 của Sở Y tế về việc triển khai Báo cáo...

Khoa Khúc Xạ thực hiện cải cách hành chính

Khoa Khúc Xạ nâng cao chất lượng "Chăm sóc người bệnh phẫu thuật tại khoa Khúc xạ bằng...