CÁC CHUYÊN ĐỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÁNH

HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG “ĐÃ UỐNG – KHÔNG LÁI”

Văn hóa “đã uống - không lái” dần hình thành Nhờ triển khai quyết liệt của lực lượng công...

Khoa Glaucoma sáng tạo cùng chương trình cải cách hành chính của thành...

Hiện nay tại các khoa, thủ tục hành chính nhập viện, xuất viện, hẹn tái khám, tái khám...

Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác điểm danh, chấm công nhân viên...

    Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan hành chính Nhà...

Ứng dụng công nghệ thông tin ghi nhận giờ phẫu thuật và hiệu suất...

Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan hành chính...

TẬP HUẤN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các quy định...

Bệnh viện Mắt ban hành quy trình ISO các Khoa Phòng

Quy trình nội bộ các Khoa Phòng Bệnh viện Mắt

Hưởng ứng tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó...

Bệnh viện Mắt hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với...

BẾ MẠC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT...

Vào lúc 9h00 ngày 13 tháng 11 năm 2023, tại Hội trường lầu 1, BS. Lê Anh Tuấn...

KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT...

Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai Kế hoạch số 375/KH-BVM ngày 15/5/2023 của Bệnh viện Mắt...

BÀI VIẾT VỀ SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TIÊU ĐỀ: "TĂNG CƯỜNG PHẪU THUẬT ĐỤC THỂ THỦY TINH (PHACO) NGÀY THỨ 7, CÓ GIẢI QUYẾT BẢO HIỂM...

HƯỞNG ỨNG NGÀY THỊ GIÁC THẾ GIỚI 2023 – BẢO VỆ ĐÔI MẮT BẠN...

Với mục tiêu "Quyền được nhìn thấy cho mọi người vào năm 2030", tổ chức y tế Thế...