CÁC CHUYÊN ĐỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÁNH

SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

    Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC năm 2023 của Bệnh viện...

BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN – “Quy trình thực hiện tiếp nhận và tổ chức...

BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH “Quy trình thực hiện tiếp nhận và tổ chức thực...

ĐẶT HẸN KHÁM BỆNH VÀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Với mong muốn không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ và làm tăng sự hài...