KHOA DƯỢC – NHÀ THUỐC

KHOA DƯỢC – NHÀ THUỐC

Tổ chức nhân sự gồm: 45 nhân viên

 • Dược sĩ Thạc sĩ/CKII: 02
 • Dược sĩ đại học: 13
 • Dược sĩ cao đẳng – trung học: 30

Cùng với sự ra đời của Bệnh viện Mắt từ tháng 08/1978, Khoa Dược đã được thành lập nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng; tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Ngày nay khoa Dược – nhà thuốc được giao nhiệm vụ:

 • Cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị nội trú, ngoại trú, công tác ngoại viện và nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định pháp luật.
 • Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
 • Theo dõi, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn. Pha chế thuốc nhỏ mắt sử dụng trong bệnh viện.
 • Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin thuốc đến các khoa phòng; theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
 • Thực hiện công tác quản lý cấp phát thuốc theo chương trình số hóa toàn viện.
 • Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị, tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc mua thuốc đúng quy định.
 • Phối hợp cùng điều dưỡng các khoa lâm sàng đưa thuốc đến tay người bệnh.
 • Tham gia ban quản lý sử dụng kháng sinh
 • Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành thuốc bảo quản thuốc”

Định hướng phát triển của khoa:

 • Tiếp tục duy trì quản lý, cung ứng Cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị nội trú, ngoại trú, công tác ngoại viện và nhà thuốc bệnh viện đúng quy định pháp luật;
 • Tăng cường công tác dược lâm sàng, chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện;
 • Xây dựng hệ thống theo dõi điều kiện bảo quản thuốc tại các khoa phòng.

Nhằm đảm bảo chất lượng thuốc tốt, an toàn – hiệu quả cho người bệnh.

Từ tháng 08/2008 Nhà thuốc bệnh viện đã đạt được tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (GPP).

Từ tháng 9/2020 kho bảo quản thuốc đã đáp ứng tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP).

HỆ THỐNG VĂN BẢN HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DƯỢC BỆNH VIỆN

STT TÊN TÀI LIỆU GHI CHÚ I Các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến tổ chức, chức năng và...

KẾT QUẢ LCNT MUA SẮM THUỐC 2022-2023 GÓI THẦU THUỐC GENERIC

Ngày 17/08/2023, Bệnh viện Mắt đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc 2022-2023,...

“BIỆN PHÁP HẠN CHẾ XUẤT HIỆN ADR THUỐC NHỎ MẮT GIÃN ĐỒNG TỬ Ở...

Cơ quan quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) tiếp tục ghi nhận báo cáo về các trường hợp...

KẾT QUẢ LCNT MUA SẮM THUỐC 2022-2023 GÓI THẦU THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC

Ngày 24/07/2023, Bệnh viện Mắt đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc 2022-2023,...

BẢN TIN DƯỢC LÂM SÀNG SỐ 01-2023

Bản tin Dược lâm sàng số 01-2023 gồm các nội dung sau: Phản ứng có hại của thuốc (ADR) Thông...

SỞ Y TẾ THÔNG TIN VỀ VIỆC “ĐẢM BẢO THỰC HIỆN KINH DOANH,...

Ngày 06/07/2023, Bệnh viện Mắt nhận được công văn số 5346/SYT-NVD của Sở Y tế v/v đảm bảo...

THÔNG TIN VỀ THUỐC CHỨA CEFOXITIN

Tháng 6.2023, Bệnh viện Mắt nhận được công văn số 188/TTT của Trung tâm DI&ADR Quốc gia v/v...

Thông báo mời báo giá thuốc – Nhà thuốc Bệnh viện Mắt (đợt 2)

Nhà thuốc Bệnh viện Mắt kính mời các công ty, các đơn vị quan tâm tham dự báo...

TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 06/2023/TT-BYT NGÀY 12/03/2023 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT...

Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12/03/2023 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều...

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN ĐIỀU DƯỠNG VỚI CHỦ ĐỀ “LƯU Ý SỬ DỤNG THUỐC...

Nội dung buổi sinh hoạt gồm các phần sau: - Cơ chế bệnh glaucoma. - Phân loại các nhóm thuốc...

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM THUỐC NĂM 2022-2023

Bệnh viện Mắt thực hiện mua sắm thuốc năm 2022-2023 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong...

Thông báo mời báo giá thuốc – Nhà thuốc Bệnh viện Mắt

Nhà thuốc Bệnh viện Mắt kính mời các công ty, các đơn vị quan tâm tham dự báo...