KHOA DƯỢC – NHÀ THUỐC

KHOA DƯỢC – NHÀ THUỐC

Tổ chức nhân sự gồm: 45 nhân viên

 • Dược sĩ Thạc sĩ/CKII: 02
 • Dược sĩ đại học: 13
 • Dược sĩ cao đẳng – trung học: 30

Cùng với sự ra đời của Bệnh viện Mắt từ tháng 08/1978, Khoa Dược đã được thành lập nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng; tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Ngày nay khoa Dược – nhà thuốc được giao nhiệm vụ:

 • Cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị nội trú, ngoại trú, công tác ngoại viện và nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định pháp luật.
 • Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
 • Theo dõi, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn. Pha chế thuốc nhỏ mắt sử dụng trong bệnh viện.
 • Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin thuốc đến các khoa phòng; theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
 • Thực hiện công tác quản lý cấp phát thuốc theo chương trình số hóa toàn viện.
 • Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị, tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc mua thuốc đúng quy định.
 • Phối hợp cùng điều dưỡng các khoa lâm sàng đưa thuốc đến tay người bệnh.
 • Tham gia ban quản lý sử dụng kháng sinh
 • Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành thuốc bảo quản thuốc”

Định hướng phát triển của khoa:

 • Tiếp tục duy trì quản lý, cung ứng Cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị nội trú, ngoại trú, công tác ngoại viện và nhà thuốc bệnh viện đúng quy định pháp luật;
 • Tăng cường công tác dược lâm sàng, chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện;
 • Xây dựng hệ thống theo dõi điều kiện bảo quản thuốc tại các khoa phòng.

Nhằm đảm bảo chất lượng thuốc tốt, an toàn – hiệu quả cho người bệnh.

Từ tháng 08/2008 Nhà thuốc bệnh viện đã đạt được tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (GPP).

Từ tháng 9/2020 kho bảo quản thuốc đã đáp ứng tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP).

Thông báo mời báo giá thuốc – Nhà thuốc Bệnh viện Mắt

Nhà thuốc Bệnh viện Mắt kính mời các công ty, các đơn vị quan tâm tham dự báo...

BẢN TIN DƯỢC LÂM SÀNG SỐ 02-2022

Bản tin Dược lâm sàng số 02-2022 gồm các nội dung sau: Phản ứng có hại của thuốc (ADR) Thông...

THÔNG BÁO V/V TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 20/2022/TT-BYT NGÀY 31/12/2022 CỦA BỘ Y...

Kính gửi:  Các Khoa, Phòng trực thuộc Bệnh viện Mắt. Căn cứ Công văn số 228/SYT-NVD ngày 12/01/2023 của...

ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC CỦA MEDSAFE “KHUYẾN CÁO KHÔNG SỬ DỤNG THUỐC CHỐNG...

Thuốc chống xung huyết mắt là loại thuốc giúp làm giảm tạm thời tình trạng đỏ mắt và/hoặc...

ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC CỦA MEDSAFE “BỆNH LÝ VỀ MẮT LIÊN QUAN ĐẾN...

Tại cuộc họp lần thứ 190 vào tháng 6/2022, Ủy ban đánh giá Phản ứng có hại của...

KHOA DƯỢC TỔ CHỨC SINH HOẠT VỚI ĐIỀU DƯỠNG CHỦ ĐỀ “ĐẢM BẢO ĐIỀU...

Ngày 23/08/2022 và 25/08/2022, Khoa Dược đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với Điều dưỡng, Kỹ...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT DUYỆT DANH MỤC THUỐC NHÀ THUỐC NĂM 2022-2023

Nhà thuốc Bệnh viện Mắt thông báo kết quả xét duyệt danh mục thuốc năm 2022-2023

KHOA DƯỢC CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ DANH MỤC LASA – THẺ DỊ ỨNG...

DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỌC GIỐNG NHAU (LASA) NĂM 2022   THẺ CẢNH BÁO DỊ ỨNG THUỐC -...

BẢN TIN DƯỢC LÂM SÀNG SỐ 01-2022

Bản tin gồm các nội dung sau: Phản ứng có hại của thuốc (ADR) Thông tin thuốc Cảnh giác dược Giám sát...

Thông báo mời báo giá thuốc – Nhà thuốc Bệnh viện Mắt

Nhà thuốc Bệnh viện Mắt kính mời các công ty, các đơn vị quan tâm tham dự báo...

TỔNG KẾT BÁO CÁO ADR GIAI ĐOẠN THÁNG 11/2021 ĐẾN THÁNG 4/2022

Giai đoạn tháng 11/2021 đến tháng 4/2022, khoa Dược đã ghi nhận 04 báo cáo ADR bao gồm...

KHOA DƯỢC TỔ CHỨC CÁC BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VỚI NHÂN VIÊN Y...

Tháng 4 vừa qua, khoa Dược đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn với nhân viên...