Khoa khám mắt

Tổ chức nhân sự gồm: 74  CNVC

Trưởng khoa tiền nhiệm: BS. Trần Phan Việt Nga, TS BS. Nguyễn Quốc Toản

04 Bác sĩ (04 CKII)

50 Điều dưỡng

02 Cán sự

02 Y Sĩ

02 Nhân viên kỹ thuật 14 Hộ lý – y công

Từ ngày thành lập đến nay, Khoa Khám Mắt không ngừng cải cách thủ tục hành chính, cải tiến qui trình nâng cao chất lượng khám và điều trị, rút ngắn thời gian khám, thực hiện tốt “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, thi đua “Đổi mới – Sáng tạo – Tích cực rèn luyện y đức, nâng cao đạo đức nghề nghiệp xây dựng Bệnh viện Mắt trở thành bệnh viện văn minh, hiện đại”, áp dụng qui trình 5S.

Tập thể khoa luôn hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận cấp cứu người bệnh kịp thời 24/24 giờ theo “Qui định người bệnh cấp cứu được ưu tiên khám và xử trí”, đồng thời áp dụng công nghệ thông tin vào công tác khám chữa bệnh.

Khoa đạt chỉ tiêu số lượng người bệnh điều trị ngoại trú về trong ngày qua thực hiện phẫu thuật trung phẫu: mộng, quặm, lé, sụp mi, da dư … cùng với việc sử dụng máy Laser CO2, đầu tư trang thiết bị hiện đại như máy đo nhãn áp hơi không tiếp xúc, máy sinh hiển vi hiện đại …

Phòng cấp cứu khoa được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho công tác cấp cứu như máy SpO2, máy monitor theo dõi liên tục…

TẮC LỆ ĐẠO BẨM SINH

  TẮC LỆ ĐẠO BẨM SINH  Tắc lệ đao bẩm sinh là tình trạng chảy nước mắt sống kéo dài...