15973

Quy trình khám bệnh

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KHÁM – CHỮA BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH KHU KHÁM SỐ 1

 

 • Người bệnh khám lần đầu và tái khám đều phải Khai báo y tế và lấy Số thứ tự.
 • Chuẩn bị nếu có:
  • Sổ khám bệnh, Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Giấy xác nhận tiêm chủng…
  • Giấy xác nhận đã điều trị F0, Giấy xác nhận kết quả test nhanh kháng nguyên hoặc PCR Covid-19 trong vòng 72 giờ… 
 • Người bệnh có bảo hiểm y tế chuẩn bị sẵn: thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân, giấy chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám bảo hiểm y tế.
 • Người bệnh đến khám lần đầu: Điền đầy đủ thông tin vào phiếu Số thứ tự.

 • Người bệnh đến khám thực hiện đo thân nhiệt và hướng dẫn vào khai báo y tế.
 • Đi đúng lối vào phù hợp.
 • Khuyến khích người bệnh tự khai báo y tế trước khi vào bệnh viện.
 • Đối với người có triệu chứng nghi ngờ Covid-19 vui lòng đi luồng riêng vào khu khám sàng lọc.

Thực hiện khai báo y tế hoặc xuất trình mã QR/ số điện thoại đã khai báo y tế

 • Sau khi khai báo y tế đến máy lấy số thứ tự khám tự động đặt cạnh bên khu khai báo y tế.
 • Ấn vào máy lấy số thứ tự.
 • Sau khi có số thứ tự đi đến quầy đăng ký khám.

 

KHÁM BỆNH KHÔNG BẢO HIỂM Y TẾ

 • Màn hình hiển thị Số thứ tự từ Quầy 1 tới Quầy 8.
 • Đến Số thứ tự, người bệnh đăng ký tại Quầy tương ứng với Số thứ tự hiển thị
 • Người bệnh xếp hàng chờ đóng tiền khám và nhận Sổ khám bệnh.
 • Người bệnh đến số Phòng khám gắn trên mặt trước Sổ khám bệnh.

 

 • Người bệnh giữ Sổ khám bệnh, ngồi chờ theo dõi màn hình hiển thị Số thứ tự và Họ tên người bệnh, người bệnh cầm Sổ vào Phòng khám theo đúng số thứ tự của mình.
 • Bác sĩ khám – tư vấn – điều trị.
 • Người bệnh có kết quả Siêu âm, đo Khúc xạ… quay lại, đi thẳng vào Phòng khám ban đầu.
 • Bác sĩ kê đơn thuốc, hẹn khám lại (nếu có).

 

 • Người bệnh nộp Sổ khám bệnh (tại ô số 1, ô số 5), chờ gọi tên đóng tiền mua thuốc (tại ô số 2, ô số 6), qua nhận thuốc (tại ô số 4, ô số 7).
 • Kiểm tra Sổ khám bệnh, thuốc trước khi rời quầy.
 • Tái khám đúng hẹn, đúng buổi hay khi bất thường.

 

KHÁM BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

 • Màn hình hiển thị Số thứ tự từ Quầy 1 tới Quầy 8.
 • Đến Số thứ tự, người bệnh đăng ký tại Quầy tương ứng với Số thứ tự hiển thị, xếp hàng chờ đăng ký khám và nhận Sổ khám bệnh.
 • Quầy nhận bệnh sẽ giữ lại thẻ BHYT, thẻ sẽ được hoàn trả tại Quầy thanh toán viện phí BHYT (ô số 9) sau khi người bệnh khám xong.
 • Người bệnh đến số Phòng khám gắn trên mặt trước Sổ khám bệnh.

 

 • Người bệnh giữ Sổ khám bệnh, ngồi chờ theo dõi màn hình hiển thị Số thứ tự và Họ tên người bệnh, người bệnh cầm Sổ vào Phòng khám theo đúng số thứ tự của mình.
 • Bác sĩ khám – tư vấn – điều trị.
 • Người bệnh có kết quả Siêu âm, đo Khúc xạ… quay lại, đi thẳng vào Phòng khám ban đầu.
 • Bác sĩ kê đơn thuốc BHYT, Giấy hẹn khám lại. (ký tên đóng dấu Đại diện Bệnh viện trước Phòng 7)

 

 • Người bệnh nộp Sổ khám bệnh, các chỉ định cận lâm sàng… tại Quầy thanh toán viện phí BHYT (ô số 9). Chờ gọi tên đóng tiền chênh lệch.
 • Người bệnh ký tên nhận lãnh thuốc. Kiểm tra Sổ khám bệnh, thuốc trước khi rời quầy.
 • Nhận thẻ BHYT, kiểm tra lại thẻ BHYT.
 • Tái khám đúng hẹn, đúng buổi hay khi có bất thường.