BỆNH VIỆN MẮT TPHCM

Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Q3, TPHCM
Cấp cứu: (028).3932.5716
Tổng đài: (028).3932.5364 
Phòng Công tác xã hội: (028).3932.5713 
Số Fax: (028) 39326163
Hộp thư: eyehospitalhcm@hcm.vnn.vn
WebSite: www.benhvienmat.com