BẢN TIN DƯỢC LÂM SÀNG SỐ 01-2022

Bản tin gồm các nội dung sau: Phản ứng có hại của thuốc (ADR) Thông tin thuốc Cảnh giác dược Giám sát...

Bài Thu Hoạch “NỘI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

bài thu hoạch "NỘI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM"  của nhân viên Khoa sau khóa đào tạo liên...

Thông báo mời báo giá thuốc – Nhà thuốc Bệnh viện Mắt

Nhà thuốc Bệnh viện Mắt kính mời các công ty, các đơn vị quan tâm tham dự báo...

12 THÀNH TỐ QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

12 THÀNH TỐ QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM 1.Tổ chức: để công tác tổ chức đạt chất lượng...

TỔNG KẾT BÁO CÁO ADR GIAI ĐOẠN THÁNG 11/2021 ĐẾN THÁNG 4/2022

Giai đoạn tháng 11/2021 đến tháng 4/2022, khoa Dược đã ghi nhận 04 báo cáo ADR bao gồm...

KHOA DƯỢC TỔ CHỨC CÁC BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VỚI NHÂN VIÊN Y...

Tháng 4 vừa qua, khoa Dược đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn với nhân viên...

ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC CỦA MEDSAFE “KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG THUỐC NHỎ...

Thông tin chính - Liều khuyến cáo thuốc nhỏ mắt cloramphenicol đối với trẻ em dưới 2 tuổi là...

TỔNG KẾT PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR) VÀ KHUYẾN CÁO DỰA TRÊN...

TỔNG KẾT: Từ đầu tháng 11/2020 đến hết tháng 10/2021, khoa Dược ghi nhận 06 báo cáo ADR. Trong...

Xét nghiệm Creatinin và những câu hỏi thường gặp

Xét nghiệm độ thanh thải creatinin là một bước rất quan trọng để có thể xác định được...

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 29/QĐ-BYT NGÀY 05/01/2022 CỦA BỘ Y TẾ V/V BAN HÀNH...

Quyết định này thay thế cho quyết định số 1088/QĐ-BYT ngày 04/04/2013 của Bộ Y tế v/v ban...

BẢN TIN DƯỢC LÂM SÀNG SỐ 02-2021

Bản tin gồm các nội dung sau: Phản ứng có hại của thuốc (ADR) Thông tin thuốc Cảnh giác dược Giám sát...

“SỬ DỤNG KHÁNG SINH CÓ TRÁCH NHIỆM” HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ TRUYỀN THÔNG...

Căn cứ Công văn số 8449/SYT-NVD ngày 12/11/2021 của Sở Y tế về việc hưởng ứng Tuần lễ...