PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Tổ chức nhân sự gồm: 32 CNVC

Trưởng phòng tiền nhiệm:

 1. Đoàn Thị Lựu
 2. Huỳnh Thị Nhĩ
 3. THS. Võ Thanh Hùng
 4. CN. Phan Thị Bích Hạnh

PTP. KẾ TOÁN TRƯỞNG: CN. HỒ HUY HOÀNG

 • 31 Kế toán viên
 • 01 Nhân viên kỹ thuật

Phòng Tài chính Kế toán được thành lập từ năm 1978 cùng với sự thành lập và phát triển của Bệnh viện Mắt, phòng Tài chính Kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

Qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, phòng Tài chính Kế toán luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế và quy định của ngành.

Tập thể phòng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết và đam mê với công việc. Giữ gìn đoàn kết nội bộ tốt, vệ sinh khoa phòng và ngoại cảnh sạch đẹp. Phương châm làm việc của phòng là: “Chất Lượng Hàng Đầu – Viện Phí hợp lý – Tài chính Minh Bạch”

Phòng thực hiện tốt các chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện; lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện. Tổ chức tốt công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhanh chóng và kịp thời các công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

 • Định kỳ thực hiện đầy đủ báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
 • Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
 • Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.
 • Phòng luôn có tinh thần đoàn kết, tương trợ, phối hợp với đồng nghiệp và các khoa, phòng khác trên tinh thần bình đẳng, hợp tác để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Nhiều năm liền được công nhận tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc.
 • Bằng khen của UBND vì đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2013, 2015.

 

Phòng Tài Chính Kế Toán

Tổ chức nhân sự gồm: 32 CNVC Trưởng phòng tiền nhiệm: Đoàn Thị Lựu Huỳnh Thị Nhĩ THS. Võ Thanh Hùng CN. Phan...

QUY TRÌNH THANH TOÁN VIỆN PHÍ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

DOWNLOAD QUY TRINH THANH TOAN VIEN PHI KHONG DUNG TIEN MAT

BẢNG GIÁ THÔNG TƯ 13

Download giá theo thông tư 13