DANH MỤC KỸ THUẬT ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI BỆNH VIỆN MẮT

  * DANH MỤC KỸ THUẬT THEO GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG   * DANH MỤC MẮT NHI   * DANH MỤC XÉT NGHIỆM...

THƯ MỜI THAM DỰ THAM GIA TƯ VẤN GÓI THẦU CNTT TẠI BỆNH VIỆN...

Bệnh viện Mắt đang thực hiện dự án nâng cấp hạ tầng Công nghệ thông tin tại bệnh...

☆ Corneal Cross-Linking (CXL) ☆ LASIK XTRA ☆

KHOA KHÚC XẠ KHOA KHÚC XẠ: • Phẫu thuật Điều trị Tật Khúc xạ ☆ CẬN THỊ ☆ LOẠN THỊ...

LỊCH KHÁM BỆNH TRONG DỊP NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN (từ 29 ÂL đến ngày...

Bệnh viện Mắt thông báo đến Quý bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân lịch khám bệnh ngoài...

KHOA KHÚC XẠ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

  KHOA KHÚC XẠ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021 KHOA KHÚC XẠ: ❋ Phẫu thuật Điều trị Tật Khúc xạ ☆ CẬN...

THÔNG BÁO LỊCH KHÁM BỆNH TRONG DỊP NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2021

Bệnh viện Mắt thông báo đến Quý bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân lịch khám bệnh ngoài...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC NIÊN HẠN NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC NIÊN HẠN NĂM 2020 Ngày 23/12/2020, Bệnh viện Mắt đã...

CÁC VẤN ĐỀ VỀ HẬU PHẪU

          Một vài biến chứng hậu phẫu sớm và muộn xảy ra nhiều hơn ở mắt PXS có...

THÔNG BÁO DỜI NGÀY KHAI GIẢNG LỚP KTV KHÚC XẠ KHÓA 25

Căn cứ thông báo chiêu sinh số 745/TB-BVM ngày 18/11/2020 về việc khai giảng lớp KTV Khúc xạ...

THÔNG BÁO: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SƠ YẾU LÝ LỊCH NĂM 2020

THÔNG BÁO V/v điều chỉnh, bổ sung Sơ yếu lý lịch và văn bằng, chứng chỉ của viên chức, người...

KHUYẾN CÁO DƯỢC LÂM SÀNG

Căn cứ theo Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/06/201 về việc hướng dẫn sử dụng thuốc trong các...