PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ

Tổ chức nhân sự gồm: 11 CNVC

Trưởng phòng tiền nhiệm:

 1. Lê Minh Tuấn
 2. Nguyễn Như Quân
 3. Đỗ Quốc Hiệp
 • 02 BS (01 CKII, 01 ThS)
 • 04 DS
 •  04 Kỹ sư
 • 01 chuyên viên

Phòng Vật tư thiết bị y tế được thành lập từ tháng 8 năm 1998, với nhân sự ban đầu chỉ có 4 người được tách ra từ khoa Dược và các khoa phòng khác. Từ khi thành lập đến nay, phòng Vật tư Thiết bị Y tế đã không ngừng phát triển vượt bậc, từng bước nâng cao chất lượng công việc, khắc phục những mặt còn hạn chế và phát huy những mặt đã làm được nhằm liên tục nâng cao chất lượng công việc, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Đến thời điểm hiện nay nhân sự phòng tổng cộng 11 người.

Nhiệm vụ chính của phòng là tập trung quản lý trang thiết bị y tế, bảo dưỡng thường xuyên, duy trì hoạt động ổn định, sửa chữa kịp thời phục vụ nhu cầu chuyên môn; tham mưu Ban Giám đốc áp dụng các kỹ thuật mới từ các máy móc thiết bị tiên tiến đưa vào phục vụ bệnh nhân; tổ chức đấu thầu mua sắm đúng qui định, cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư y tế cho các khoa phòng phục vụ nhu cầu chuyên môn.

 • Từ các kết quả đã đạt được, tập thể phòng Vật tư thiết bị y tế đã vinh dự nhận được các danh hiệu như sau:
 • Tập thể lao động tiên tiến liên tiếp từ năm 1999 đến năm 2014;
 • Tập thể lao động xuất sắc năm 2015, 2016, 2017;
 • Bằng khen của UBNDTP năm 2017 (Phòng Vật tư Thiết bị Y tế Bệnh viện Mắt đã có thành tích hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên lục 2015, 2016).

Với những thành tựu trên, tập thể phòng Vật tư thiết bị y tế đã và đang phấn đấu không ngừng để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hơn nữa cho các kế hoạch và hoạt động đã đề ra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ “Nhanh – Chất lượng – Đúng qui trình”, góp phần đem lại chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất và sự hài lòng cho người bệnh.

Bệnh viên thông báo mời báo giá dụng cụ chuyên môn

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm dụng cụ chuyên môn năm 2021. Do đó, Bệnh...

THÔNG BÁO: Về việc báo giá thủy tinh thể nhân tạo lần 2

Thực hiện theo quy định của pháp luật về việc công khai minh bạch trong công tác tổ...

THÔNG BÁO: Về việc báo giá vật tư y tế

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm vật tư y tế năm 2021. Do đó, Bệnh...

THÔNG BÁO: Về việc báo giá thủy tinh thể nhân tạo

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm thủy tinh thể nhân tạo năm 2021. Do đó,...

THÔNG BÁO: Về việc báo giá vật tư y tế

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm vật tư y tế cấp bách năm 2021. Do...

THÔNG BÁO: Về việc báo giá tròng kính và gọng kính

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm tròng kính và gọng kính năm 2021. Do đó,...

Xin chào giá trang thiết bị y tế

Bệnh viện Mắt kính chuẩn bị triển khai mua sắm trang thiết bị y tế năm 2021. Do...

Báo giá Thủy tinh thể nhân tạo

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu và đặc...

Phòng Vật tư Thiết bị y tế đưa vào sử dụng hệ thống kiểm...

Sau thời gian chế tạo, các kỹ sư của phòng Vật tư thiết bị y tế đã đưa...

Báo giá thủy tinh thể nhân tạo

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu và đa...

Báo giá tròng kính và gọng kính

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm tròng kính và gọng kính năm 2020. Do đó,...