PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tổ chức nhân sự hiện nay gồm: 20 nhân sự

Lãnh đạo phòng tiền nhiệm:

 1. Lê Minh Tuấn
 2. Nguyễn Như Quân
 3. Đỗ Quốc Hiệp
 4. Lương Ngọc Tuấn
 • 01 Bác sĩ
 • 07 Dược sĩ
 • 03 Kỹ sư
 • 04 Chuyên viên
 • 01 Điều dưỡng
 • 02 Kế toán viên
 • 01 Cán sự
 • 01 Nhân viên cơ quan

Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế được thành lập từ tháng 8 năm 1998, với nhân sự ban đầu chỉ có 4 người được tách ra từ khoa Dược và các Khoa/Phòng khác. Từ khi thành lập đến nay, phòng Vật tư, trang thiết bị y tế đã không ngừng phát triển vượt bậc, từng bước nâng cao chất lượng công việc, khắc phục những mặt còn hạn chế và phát huy những mặt đã làm được nhằm liên tục nâng cao chất lượng công việc, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Đến thời điểm hiện nay nhân sự phòng tổng cộng 20 người.

Phòng có chức năng, nhiệm vụ:

 1. Chịu trách nhiệm trực tiếp với Ban Giám đốc về việc mua sắm, cung ứng, bảo hành, bảo trì vật tư, thiết bị y tế và các hoạt động khác có liên quan (nếu có) trong hoạt động thường quy và đột xuất của Bệnh viện.
 2. Thống kê, tổng hợp dự trù các hóa chất, vật tư y tế, vật tư thông dụng, thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là hàng hóa) sử dụng trong hoặc ngoài bệnh viện (đi chỉ đạo tuyến) theo đề xuất của các khoa, phòng.
 3. Chủ trì xây dựng tính năng kỹ thuật hàng hóa; Lập Phương án xây dựng dự toán, hình thức mua sắm; Lập Dự toán; Lập Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu trình Đảng ủy, Ban Giám đốc và Hội đồng Khoa học Công nghệ của Bệnh viện theo quy định và chủ động phối hợp với các Khoa/Phòng (nếu cần thiết) tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hóa đã được phê duyệt định kỳ tháng, quý, hàng năm và đột xuất theo quy định của pháp luật hiện hành.
 4. Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán, lập, kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện, thanh toán và thanh lý các hợp đồng mua sắm hàng hóa; hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế và các loại hợp đồng khác (nếu có) đã được ký kết.
 5. Nghiên cứu cải tiến chất lượng công việc của phòng Vật tư, Thiết bị Y tế (nếu cần thiết).
 6. Hoàn thiện các thủ tục theo quy định về tiếp nhận hàng viện trợ, tài trợ.
 7. Lập Báo cáo BHYT theo phần việc liên quan theo định kỳ và biểu mẫu quy định; ánh xạ kịp thời lên cổng thông tin điện tử của BHXH kết quả lựa chọn nhà thầu các hàng hóa theo hướng dẫn của BHXH.
 8. Quản lý văn thư hành chánh, lưu trữ hồ sơ tài liệu của phòng .
 9. Tham gia vào các đề án phát triển bệnh viện theo sự phân công của Ban Giám đốc.
 10. Lập hồ sơ, lí lịch thiết bị y tế và sổ theo dõi sử dụng theo quy định.
 11. Lập bảng quy trình kỹ thuật của bệnh viện về vận hành thiết bị y tế và treo thẻ tài sản cố định.
 12. Kiểm kê hàng năm và đột xuất về số lượng, chủng loại, tình trạng sử dụng của hàng hóa theo quy định của pháp luật hiện hành.
 13. Thanh lý hàng hóa theo quy định của pháp luật hiện hành.
 14. Hướng dẫn, kiểm tra các khoa phòng trong việc giao, nhận, bảo quản, sử dụng hàng hóa.
 15. Tự thực hiện bảo trì với các thiết bị như: kính hiển vi phẫu thuật, sinh hiển vi khám mắt, máy chiếu bảng thị lực
 16. Tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa đối với các thết bị y tế không trực tiếp thực hiện theo quy định tại Khoản 15.
 17. Phối hợp kiểm tra thường quy hoặc đột xuất công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục của Nhà nước.
 18. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thống kê, dự trù, giao nhận, cấp phát, thực lĩnh hàng hóa.
 19. Bảo quản hàng hóa trong kho theo đúng quy chế, quy định chuyên môn, chuyên ngành.
 20. Kiểm soát hàng nhập, xuất theo đúng quy cách, số lượng, chất lượng
 21. Lập thẻ kho, sổ sách theo dõi, đối chiếu quy cách, số lượng hàng hóa nhập, xuất, tồn chính xác và theo chế độ kế toán của đơn vị sự nghiệp.

Phối hợp với các Khoa/ Phòng chức năng, định kỳ hoặc đột xuât kiểm tra, đánh gía kết quả sử dụng hàng hóa để kịp thời phát hiện các loại hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu chuyên môn, báo cáo Ban Giám đốc và Hội đồng Khoa học Công nghệ nhằm khuyến cáo sử dụng cho những làn mua sắm tiếp theo.

 • Từ các kết quả đã đạt được, tập thể phòng Vật tư thiết bị y tế đã vinh dự nhận được các danh hiệu như sau:
 • Tập thể lao động tiên tiến liên tiếp từ năm 1999 đến năm 2014;
 • Tập thể lao động xuất sắc năm 2015, 2016, 2017;
 • Bằng khen của UBNDTP năm 2017 (Phòng Vật tư Thiết bị Y tế Bệnh viện Mắt đã có thành tích hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên lục 2015, 2016).

Với những thành tựu trên, tập thể phòng Vật tư, trang thiết bị y tế đã và đang phấn đấu không ngừng để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hơn nữa cho các kế hoạch và hoạt động đã đề ra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ “Nhanh – Chất lượng – Đúng qui trình”, góp phần đem lại chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất và sự hài lòng cho người bệnh.

Ảnh: Nhân sự phòng năm 2018

Thông báo mời chào tính năng kỹ thuật Thuỷ tinh thể nhân tạo

Thông báo mời chào tính năng kỹ thuật Thuỷ tinh thể nhân tạo

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ SỬA CHỮA

Bệnh viện Mắt có nhu cầu MUA SẮM VẬT TƯ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH...

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MUA SẮM NĂM 2023

Bệnh viện Mắt thông báo về tình hình thực hiện mua sắm năm 2023  Đính kèm: các quyết định...

Thông báo mời chào tính năng kỹ thuật (63 chủng loại thiết bị)

Bệnh viện kính mời quý công ty chào tính năng kỹ thuật của các thiết bị y tế ...

Mua sắm vật tư sửa chữa, vật tư y tế, dụng cụ khám chữa...

Bệnh viện Mắt có nhu cầu MMua sắm vật tư sửa chữa, vật tư y tế, dụng cụ...

Thông báo mời chào giá gói thầu Mua sắm dao phẫu thuật phaco

Bệnh viện Mắt có nhu cầu Mua sắm dao phẫu thuật phaco phục vụ cho công tác khám...

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ CÁC LOẠI CHO PHẪU THUẬT PHACO

Bệnh viện Mắt có nhu cầu MUA SẮM VẬT TƯ CÁC LOẠI CHO PHẪU THUẬT PHACO phục vụ...

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y...

Bệnh viện Mắt có nhu cầu MUA SẮM VẬT TƯ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI...

Thông báo mời chào giá Vật tư y tế

Bệnh viện Mắt có nhu cầu mua sắm vật tư y tế các loại. Nhằm mục đích công...

Thông báo mời chào tính năng kỹ thuật

Bệnh viện kính mời quý công ty chào tính năng kỹ thuật của các thiết bị y tế ...

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ SỬA CHỮA MÁY HẤP

Thời hạn nhận báo giá gia hạn đến hết ngày 10/3/2024