PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tổ chức nhân sự hiện nay gồm: 20 nhân sự

Lãnh đạo phòng tiền nhiệm:

 1. Lê Minh Tuấn
 2. Nguyễn Như Quân
 3. Đỗ Quốc Hiệp
 4. Lương Ngọc Tuấn
 • 01 Bác sĩ
 • 07 Dược sĩ
 • 03 Kỹ sư
 • 04 Chuyên viên
 • 01 Điều dưỡng
 • 02 Kế toán viên
 • 01 Cán sự
 • 01 Nhân viên cơ quan

Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế được thành lập từ tháng 8 năm 1998, với nhân sự ban đầu chỉ có 4 người được tách ra từ khoa Dược và các Khoa/Phòng khác. Từ khi thành lập đến nay, phòng Vật tư, trang thiết bị y tế đã không ngừng phát triển vượt bậc, từng bước nâng cao chất lượng công việc, khắc phục những mặt còn hạn chế và phát huy những mặt đã làm được nhằm liên tục nâng cao chất lượng công việc, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Đến thời điểm hiện nay nhân sự phòng tổng cộng 20 người.

Phòng có chức năng, nhiệm vụ:

 1. Chịu trách nhiệm trực tiếp với Ban Giám đốc về việc mua sắm, cung ứng, bảo hành, bảo trì vật tư, thiết bị y tế và các hoạt động khác có liên quan (nếu có) trong hoạt động thường quy và đột xuất của Bệnh viện.
 2. Thống kê, tổng hợp dự trù các hóa chất, vật tư y tế, vật tư thông dụng, thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là hàng hóa) sử dụng trong hoặc ngoài bệnh viện (đi chỉ đạo tuyến) theo đề xuất của các khoa, phòng.
 3. Chủ trì xây dựng tính năng kỹ thuật hàng hóa; Lập Phương án xây dựng dự toán, hình thức mua sắm; Lập Dự toán; Lập Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu trình Đảng ủy, Ban Giám đốc và Hội đồng Khoa học Công nghệ của Bệnh viện theo quy định và chủ động phối hợp với các Khoa/Phòng (nếu cần thiết) tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hóa đã được phê duyệt định kỳ tháng, quý, hàng năm và đột xuất theo quy định của pháp luật hiện hành.
 4. Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán, lập, kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện, thanh toán và thanh lý các hợp đồng mua sắm hàng hóa; hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế và các loại hợp đồng khác (nếu có) đã được ký kết.
 5. Nghiên cứu cải tiến chất lượng công việc của phòng Vật tư, Thiết bị Y tế (nếu cần thiết).
 6. Hoàn thiện các thủ tục theo quy định về tiếp nhận hàng viện trợ, tài trợ.
 7. Lập Báo cáo BHYT theo phần việc liên quan theo định kỳ và biểu mẫu quy định; ánh xạ kịp thời lên cổng thông tin điện tử của BHXH kết quả lựa chọn nhà thầu các hàng hóa theo hướng dẫn của BHXH.
 8. Quản lý văn thư hành chánh, lưu trữ hồ sơ tài liệu của phòng .
 9. Tham gia vào các đề án phát triển bệnh viện theo sự phân công của Ban Giám đốc.
 10. Lập hồ sơ, lí lịch thiết bị y tế và sổ theo dõi sử dụng theo quy định.
 11. Lập bảng quy trình kỹ thuật của bệnh viện về vận hành thiết bị y tế và treo thẻ tài sản cố định.
 12. Kiểm kê hàng năm và đột xuất về số lượng, chủng loại, tình trạng sử dụng của hàng hóa theo quy định của pháp luật hiện hành.
 13. Thanh lý hàng hóa theo quy định của pháp luật hiện hành.
 14. Hướng dẫn, kiểm tra các khoa phòng trong việc giao, nhận, bảo quản, sử dụng hàng hóa.
 15. Tự thực hiện bảo trì với các thiết bị như: kính hiển vi phẫu thuật, sinh hiển vi khám mắt, máy chiếu bảng thị lực
 16. Tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa đối với các thết bị y tế không trực tiếp thực hiện theo quy định tại Khoản 15.
 17. Phối hợp kiểm tra thường quy hoặc đột xuất công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục của Nhà nước.
 18. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thống kê, dự trù, giao nhận, cấp phát, thực lĩnh hàng hóa.
 19. Bảo quản hàng hóa trong kho theo đúng quy chế, quy định chuyên môn, chuyên ngành.
 20. Kiểm soát hàng nhập, xuất theo đúng quy cách, số lượng, chất lượng
 21. Lập thẻ kho, sổ sách theo dõi, đối chiếu quy cách, số lượng hàng hóa nhập, xuất, tồn chính xác và theo chế độ kế toán của đơn vị sự nghiệp.

Phối hợp với các Khoa/ Phòng chức năng, định kỳ hoặc đột xuât kiểm tra, đánh gía kết quả sử dụng hàng hóa để kịp thời phát hiện các loại hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu chuyên môn, báo cáo Ban Giám đốc và Hội đồng Khoa học Công nghệ nhằm khuyến cáo sử dụng cho những làn mua sắm tiếp theo.

 • Từ các kết quả đã đạt được, tập thể phòng Vật tư thiết bị y tế đã vinh dự nhận được các danh hiệu như sau:
 • Tập thể lao động tiên tiến liên tiếp từ năm 1999 đến năm 2014;
 • Tập thể lao động xuất sắc năm 2015, 2016, 2017;
 • Bằng khen của UBNDTP năm 2017 (Phòng Vật tư Thiết bị Y tế Bệnh viện Mắt đã có thành tích hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên lục 2015, 2016).

Với những thành tựu trên, tập thể phòng Vật tư, trang thiết bị y tế đã và đang phấn đấu không ngừng để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hơn nữa cho các kế hoạch và hoạt động đã đề ra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ “Nhanh – Chất lượng – Đúng qui trình”, góp phần đem lại chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất và sự hài lòng cho người bệnh.

Ảnh: Nhân sự phòng năm 2018

Bệnh viện thông báo mời chào giá

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm vật tư tiêu hao, vật tư y tế, vật...

Báo giá vật tư y tế, vật tư sửa chữa, bảo trì năm 2023

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm vật tư y tế, vật tư sửa chữa, bảo...

Báo giá thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt năm 2023

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm thủy tinh thể nhân tạo năm 2023 để phục...

Thông báo mời chào giá vật tư, hóa chất lần 1 phục vụ công...

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm vật tư y tế, hóa chất lần 1 năm...

Thông báo mời chào giá vật tư sửa chữa, bảo trì trang thiết bị...

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm vật tư sửa chữa và bảo trì trang thiết...

Thông báo mời báo giá tròng kính và gọng kính lần 2

Bệnh viện Mắt đã công khai thông báo mời chào giá vật tư, tròng kính, gọng kính phục...

Thông báo mời chào giá tư vấn lần 2

Bệnh viện Mắt chuẩn bị thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế năm 2022 – 2023....

Thông báo mời báo giá trang thiết bị y tế

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm trang thiết bị y tế năm 2022 để phục...

Thông báo chào giá chất nhầy phaco

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm chất nhầy năm 2022 để phục vụ công tác...

Thông báo mời chào giá tư vấn

Bệnh viện Mắt chuẩn bị thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế năm 2022 - 2023....

Thông báo mời báo giá vật tư y tế lần 3 tròng kính và...

Bệnh viện Mắt đã công khai thông báo mời chào giá vật tư, tròng kính, gọng kính phục...