Sinh hoạt chuyên môn điều dưỡng: “Thuốc được giới hạn chỉ định thanh toán...

Ngày 26/4 và 05/6/24, phòng Điều dưỡng phối hợp khoa Dược tổ chức 2 buổi sinh hoạt chuyên...

LỄ SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT TỪ 27/02/2024 ĐẾN 30/4, 01/5 VÀ 19/5/2024 & GIAO LƯU CÁC ĐIỂN...

Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5 và Hội thi Điều...

Ngày 9/5, Bệnh viện Mắt trang trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 59 năm ngày Quốc tế...

ĐẠT ĐIỂM CHẤT LƯỢNG 4.14: BỆNH VIỆN MẮT KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NGÀY CÀNG...

Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y...

Thông báo mời chào tính năng kỹ thuật Thuỷ tinh thể nhân tạo

Thông báo mời chào tính năng kỹ thuật Thuỷ tinh thể nhân tạo

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ SỬA CHỮA

Bệnh viện Mắt có nhu cầu MUA SẮM VẬT TƯ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH...

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MUA SẮM NĂM 2023

Bệnh viện Mắt thông báo về tình hình thực hiện mua sắm năm 2023  Đính kèm: các quyết định...

Thông báo mời chào tính năng kỹ thuật (63 chủng loại thiết bị)

Bệnh viện kính mời quý công ty chào tính năng kỹ thuật của các thiết bị y tế ...

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG MÙNG 10 THÁNG 3

"Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba." Bệnh Viện Mắt TP.HCM thông báo...

Mua sắm vật tư sửa chữa, vật tư y tế, dụng cụ khám chữa...

Bệnh viện Mắt có nhu cầu MMua sắm vật tư sửa chữa, vật tư y tế, dụng cụ...