Thông báo chào giá vật tư sửa chữa lần 5

Bệnh viện Mắt sẽ tổ chức mua sắm vật tư sửa chữa trong khi đợi kết quả đấu...

Thông báo chào giá vật tư tiêu hao, tròng kính, gọng kính, kính áp...

Bệnh viện Mắt sẽ tổ chức mua sắm vật tư tiêu hao, tròng kính, gọng kính, kính áp...

Thông báo mời chào giá vật tư sửa chữa lần 4

Bệnh viện Mắt sẽ tổ chức mua sắm vật tư sửa chữa trong khi đợi kết quả đấu...

Bệnh viện Mắt hưởng ứng ngày Quốc tế An toàn Người bệnh 2023 –...

Ngày Quốc tế An toàn Người bệnh 2023 là một trong những ngày sức khỏe cộng đồng toàn...

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

1. Chuyển trọng tâm từ chính quyền sang người dân, từ tổ chức sang nhân viên, từ doanh...

Thông báo chào giá mua sắm vật tư y tế, vật tư sửa chữa...

Bệnh viện Mắt sẽ tổ chức mua sắm vật tư y tế, vật tư sửa chữa trong khi...

Thông tin chào giá Vật tư y tế

Bệnh viện Mắt sẽ tổ chức mua sắm vật tư y tế, vật tư sửa chữa trong khi...

Mời chào giá phục vụ công tác tổ chức đấu thầu hình thức mua...

Trong thời gian chờ hoàn thành công tác đấu thầu rộng rãi qua mạng của gói thầu mua...

Mời chào giá phục vụ công tác tổ chức đấu thầu hình thức mua...

Trong thời gian chờ hoàn thành công tác đấu thầu rộng rãi qua mạng của gói thầu mua...

LỄ SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT TỪ 30/4, 01/5 VÀ 19/5 ĐẾN 02/9/2023 &...

LỄ SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT TỪ 30/4, 01/5 VÀ 19/5 ĐẾN 02/9/2023 & SƠ KẾT CÔNG TÁC...

Thông báo mời chào giá mua sắm vật tư y tế, vật tư sửa...

Bệnh viện Mắt sẽ tổ chức mua sắm vật tư y tế, vật tư sửa chữa trong khi...