Chuyên Mục Phòng Chống dịch

Chuyên Mục Phòng Chống dịch

Các tài liệu hướng dẫn quy trình xử trí, tiếp nhận, điều trị, cách...

STT Tên Tài Liệu Đường Dẫn 1 Nền tảng số quản lý Covid19 tại TP.HCM https://benhvienmat.com/wp-content/uploads/2023/04/HDSD_SYT_BVDT.pdf 2 Báo cáo công tác điều trị dịch bệnh...