LỊCH BÁC SỸ KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM MẮT

 

LỊCH BÁC SĨ KHÁM BỆNH TẠI KHU KHÁM 1

THỨ

2

3

4

5

6

P. 1

TTĐT

SÁNG BS. KIM THÀNH BS. KIM THÀNH BS. QUỐC TUẤN BS. NGỌC ANH BS. ĐOÀN H. HẠNH

PHÒNG 2
K. GIÁC MẠC

BÀN A BS. AN/B.NGỌC BS. P.LINH/THANH BS. VÂN ANH BS. THANH NGỌC BS. THANH HÀ
BÀN B BS. DIỄM CHÂU BS. MINH VINH BS. TRƯỚC TIÊN BS. PHƯƠNG LINH BS. BÍCH TRÂM
CHIỀU
BS. BÍCH TRÂM
BS. TRƯỚC TIÊN BS. DIỄM CHÂU BS. BẢO NGỌC LUÂN PHIÊN
 
BS. VÂN ANH
BS. THANH HÀ BS. CẨM THANH BS. PHƯƠNG LINH LUÂN PHIÊN

PHÒNG 3
K. GLAUCOMA

BÀN A
BS. MAI QUYÊN
BS. TÂM HÀO BS. ANH TUẤN BS. THANH NGHIỆP BS. ĐINH H.YẾN
BÀN B BS. KỲ ANH BS. THỦY TIÊN BS. LỆ HÀ BS. ĐĂNG TÂM
BS. KIỀU THU
CHIỀU BS. THẢO HƯƠNG
BS. NHẤT PHƯƠNG
BS. MAI QUYÊN BS. KỲ ANH BS. CHI NGUYÊN
  BS CHI NGUYÊN
BS. THẢO HƯƠNG
BS. CHI NGUYÊN BS. KIỀU THU BS. LỆ HÀ

PHÒNG 4
K. THTM

BÀN A BS. VĂN TIÊU BS. MINH THẾ BS. THANH NAM BS. HỒNG SƠN BS. QUỐC HƯNG
BÀN B
BS. CẨM VÂN
BS. GIANG THANH BS. THỤY KHANH BS. TRƯỜNG XUÂN BS. ĐÌNH THUẦN
CHIỀU BS. THỤY KHANH BS. XUÂN MAI BS. HỒNG SƠN BS. VĂN TIÊU LUÂN PHIÊN
  BS. TRƯỜNG XUÂN BS. CẨM VÂN BS. GIANG THANH BS. UYÊN NHI LUÂN PHIÊN

PHÒNG 5
K. THTM

+ TRẠM

BÀN A BS. MINH TUẤN/TỔ BS. NGỌC NGA BS. XUÂN MAI BS.  CÔNG HINH BS. HỒNG BẢO
BÀN B BS. HUY HOÀNG BS. QUỐC KHÁNH BS. TRÍ CƯỜNG BS. TRUNG TÍN BS. THANH TÂM
CHIỀU BS. NGỌC NGA BS. VIỆT THU BS. QUỐC HƯNG BS. MINH THẾ LUÂN PHIÊN

PHÒNG 11
K. DKVM

BÀN A BS.  NGỌC HƯNG BS. ĐỨC PHƯƠNG
BS. QUỐC CƯỜNG
BS. HỒNG ĐIỂM BS. THU TÂM
BÀN B BS. THANH HỒNG BS. ANH ĐỨC BS. UYÊN DUYÊN
BS. LÊ THÀNH
BS. ĐỨC PHƯƠNG
BÀN C BS. TÚ UYÊN BS. NHƯ QUÂN BS. HỒNG PHỤNG BS. QUỐC TUẤN BS. PHƯƠNG ANH
CHIỀU BS. HOÀNG LAN
BS. NGỌC HƯNG
BS. HỒNG PHỤNG
BS. MINH TRÍ
LUÂN PHIÊN
  BS. Đ.HỒNG HẠNH
BS. LÊ THÀNH
BS. LÊ THÀNH
BS. TÚ UYÊN
LUÂN PHIÊN

PHÒNG 6

BÀN A

BS. HỒNG LIÊN BS. VĂN THỊNH BS. LAN ANH
BS. ĐÌNH THUẦN
BS. VĂN THỊNH

BÀN B

BS. Đ. THUẦN
BS. HƯƠNG THẢO
BS. VĂN THỊNH
BS. THU GIANG
BS. QUANG ĐẠI

PHÒNG 8
TỔNG HỢP 

BÀN A

BS ĐỖ NGUYÊN BS ĐỖ NGUYÊN BS DIỄM UYÊN
BS LAN ANH
BS CHINH NGA
BÀN B BS THANH THOẠI
BS NG. HUÂN/BS.Q.ĐẠI
BS THANH THOẠI BS. DIỆU THƠ BS TẠ THÙY LINH
CHIỀU
BS QUANG VINH
BS LAN ANH
BS QUANG VINH
BS DIỄM UYÊN LUÂN PHIÊN

PHÒNG 10-ĐHYD

BÀN A BS ANH THƯ BS MINH TUẤN BS THU TÂM
BS VIỆT HƯƠNG
BS QUANG VINH
BÀN B
BS XUÂN TRANG
BS HOÀNG LAN
BS. P.N THÙY LINH BS THU HẰNG
BS KẾ TỔ

PHÒNG 12
K. NHI

BÀN A BS. ĐỨC DŨNG
BS. VIỆT LINH
BS. MINH NGUYỆT BS. THẾ TRUYỀN BS. THÚY ÁI
BÀN B BS. NGỌC LINH BS. PHẠM DŨNG BS. N. HOÀNG YẾN BS. THU TRANG BS. HƯƠNG LAN
CHIỀU BS. VÂN QUỲNH BS. HỒNG HẠNH BS. ĐỨC DŨNG BS. THÚY ÁI BS. HỒNG HẠNH
  BS. MINH KHOA BS. NGỌC LINH BS. THU TRANG BS. HƯƠNG LAN BS. THẾ TRUYỀN

PHÒNG 111

SÁNG BS QUANG HUY BS UYÊN THẢO BS QUANG HUY BS UYÊN THẢO BS DIỄM UYÊN
CHIỀU       BS QUANG HUY  

 

LỊCH BÁC SĨ KHÁM BỆNH KHU KHÁM 2
THỨ BUỔI BÀN KHÁM  HỌ TÊN BÁC SĨ  BÀN KHÁM  HỌ TÊN BÁC SĨ 
THỨ HAI SÁNG 1 NGUYỄN VĂN THỊNH  7 TRƯƠNG THƯ LỆ HÀ
2 LÊ THANH NGỌC 8 DƯƠNG CÔNG HINH
3 VÕ NGUYÊN UYÊN THẢO  9 VÕ THỊ HƯƠNG LAN
4 NGÔ LAN ANH 10 ĐẶNG XUÂN MAI
5 NG.CHÍ TRUNG THẾ TRUYỀN 11 NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG XUÂN
6 NGÔ THANH TÙNG / NGUYỄN MINH TRÍ    
CHIỀU 1 VÕ NGUYÊN UYÊN THẢO  4 LÊ VĂN TIÊU
2 NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU 5 DƯƠNG QUỐC CƯỜNG
3 NGUYỄN QUANG HUY 6 VŨ THỊ THU TRANG
THỨ BA SÁNG 1 NGUYỄN THANH THOẠI 7 TRẦN THỊ MINH NGUYỆT
2 VÕ THỊ CHINH NGA  8 TẠ THÙY LINH
3 NGUYỄN THỊ DIỄM UYÊN 9 NGUYỄN THỊ KIỀU THU
4 VÕ ĐỨC DŨNG 10 NGUYỄN THỊ THANH HÀ
5 NGUYỄN THANH NAM 11 NGUYỄN THỊ UYÊN DUYÊN
6 NGUYỄN THỊ HỒNG PHỤNG    
CHIỀU 1 TRẦN THỊ BẢO NGỌC 4 VÕ NGỌC BÍCH MINH
2 TRẦN HỒNG BẢO 5 NGUYỄN PHẠM DŨNG
3 MAI ĐĂNG TÂM 6 VÕ THỊ HOÀNG LAN
THỨ TƯ SÁNG 1 TRẦN HUY HOÀNG ( Trạm) 7 NGUYỄN TRẦN THÚY ÁI
2 HOÀNG ĐÌNH THUẦN 8 PHẠM THỊ THỦY TIÊN
3 NGUYÊN HUÂN/ UYÊN THẢO 9 CHUNG NỮ GIANG THANH
4 NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN 10 HUỲNH THỊ NGỌC LINH
5 NGUYỄN TRÍ DŨNG/ HUỲNH VÕ MAI QUYÊN 11 BIỆN THỊ CẨM VÂN
6 VÕ QUANG MINH / PHAN THỊ ANH THƯ    
CHIỀU 1 VÕ BẢO CHÂU 4 NGUYỄN HOÀNG YẾN
2 LÊ NGỌC BÍCH TRÂM 5 PHẠM MINH KHOA
3 HOÀNG ĐẶNG NHẤT PHƯƠNG 6 HỨA ANH ĐỨC
THỨ NĂM SÁNG 1 NGUYỄN NGỌC HƯNG 7 NGUYỄN THẢO HƯƠNG
2 ĐOÀN THỊ HỒNG HẠNH  8 NGUYỄN THỊ VÂN ANH
3 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 9 NGUYỄN QUANG VINH
4 NGUYỄN QUANG HUY 10 TÔ THỊ KỲ ANH
5 NGUYỄN QUỐC HƯNG 11 LÊ MINH THÔNG
6 TRÀN THỊ THANH HỒNG    
CHIỀU 1 ĐÀO  THỊ PHƯƠNG LINH 4 NGÔ LAN ANH
2 PHẠM THỊ THUỶ TIÊN 5 NGUYỄN HOÀNG YẾN
3 NGUYỄN THỊ THỤY KHANH 6 ĐOÀN KIM THÀNH
THỨ SÁU SÁNG 1 TRẦN ANH TUẤN 7 ÂU TÂM HÀO
2 TRẦN THỊ CẨM THANH 8 TRẦN ĐÌNH CHI NGUYÊN
3 VÕ QUANG HỒNG ĐiỂM 9 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
4 HUỲNH CHÍ NGUYỄN 10 NGUYỄN THỊ NGỌC NGA
5 NGUYỄN NGỌC CHÂU TRANG/LÊ HÀ VIỆT LINH  11 LÊ QUỐC TUẤN
6 NGUYỄN ĐỖ NGUYÊN    
CHIỀU 1 PHAN THỊ ANH THƯ 4 DOÃN ANH MINH THẾ
2 NGUYỄN PHÁT TRƯỚC TIÊN 5 NGUYỄN PHẠM DŨNG
3 NGUYỄN THẢO HƯƠNG 6 TRƯƠNG TRUNG TÍN