LỊCH BÁC SỸ KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM MẮT

LỊCH BÁC SĨ KHÁM BỆNH BUỔI SÁNG TẠI KHOA KHÁM MẮT

Thời gian áp dụng: từ 20/6/2022

THỨ

2

3

4

5

6

PHÒNG 2
K. GIÁC MẠC

BÀN A

BS. LƯƠNG HIỀN

 

BS. VIỆT LINH

 

BS.HUÂN/

 BS. NGỌC NGA

 

BS. DIỄM CHÂU

 

BS. TRƯỚC TIÊN

 

BÀN B

BS. DIỄM CHÂU

 

BS. NGỌC NGA

 

BS. HƯƠNG THẢO

 

BS.THANH NGỌC

 

BS CẨM THANH

 

PHÒNG 3
K. GLAUCOMA

BÀN A

BS. KỲ ANH

 

BS. THỦY TIÊN

 

BS. ANH TUẤN

 

BS NGHIỆP/

BS. BẢO NGỌC

 

BS. ĐINH YẾN

 

BÀN B

BS. MAI QUYÊN

 

BS. THU TÂM

 

BS. LỆ HÀ

 

BS. ĐĂNG TÂM

 

BS. KIỀU THU

 

PHÒNG 4
K. THTM

BÀN A

BS. MINH THẾ

 

BS. XUÂN MAI

 

BS. THỤY KHANH

 

BS. TRÍ HẢI

 

BS THUẦN

 

BÀN B

BS. G. THANH

 

BS. TRÍ HẢI

 

BS. VÂN ANH

 

BS KIM DUNG

 

BS. Q. HƯNG

 

PHÒNG 5
TRẠM

KKM

BÀN A

BS MINH LỢI

 

BS. HỒNG BẢO

 

BS. XUÂN MAI

 

BS THU GIANG

 

BS. CÔNG HINH

 

BÀN B

BS. TRÍ CƯỜNG

 

BS. KHÁNH

 

BS. CHÍ NGUYỄN

 

BS. TRUNG TÍN

 

BS. KHÁNH

 

PHÒNG 6

BÀN A

BS.UYÊN THẢO

 

BS.UYÊN THẢO

 

BS.UYÊN THẢO

 

BS HOÀNG

BS.UYÊN THẢO

 

BÀN B

BS TIÊU

 

BS THỊNH

 

BS TR. XUÂN

 

BS KIM CHI

 

BS TIÊU

 

PHÒNG 7

BÀN A

BS TÂM  HÀO

 

BS. NGỌC HƯNG

 

BS. QUANG ĐẠI

 

BS. VIỆT LINH

 

BS. CHI NGUYÊN

 

BÀN B

BS LAN ANH

 

BS. MINH VINH

 

BS THỊNH

 

BS. KIỀU THU

 

BS KIM DUNG

 

BÀN C

BS. NH PHƯƠNG

 

BS THIẾU DU

 

BS. DUY DŨNG

 

BS. Q. HƯNG

 

 

PHÒNG 8

BM PNT

BM ĐHYD

BÀN A

BS. KIM THÀNH

 

BS. KIM THÀNH

 

BS. QUỐC TUẤN

 

BS. NGỌC ANH

 

BS. Đ.H.HẠNH

 

BÀN B

BS MINH HUY

 

BS VIỆT HƯƠNG

 

BS THÙY LINH

 

BS THU TÂM

 

BS THU HẰNG

 

PHÒNG 10
TỔNG HỢP

BÀN A

BS DIỄM UYÊN

 

BS THUẦN

 

BS TẠ THÙY LINH

 

P.KHTH

BS DIỄM UYÊN

 

BÀN B

BS HOÀNG OANH

 

BS TÂM  HÀO

 

BS THU TRANG

 

P.KHTH

 

BS. SỸ SANG

 

PHÒNG 11
K. DKVM

BÀN A

BS. THANH HỒNG

 

BS. ANH ĐỨC

 

BS. UYÊN DUYÊN

 

BS. HỒNG ĐIỂM

 
BS. MINH TRÍ

 

BÀN B

BS. TÚ UYÊN

 

BS. ĐỨC PHƯƠNG

 

BS. CƯỜNG

 

BS. QUỐC TUẤN
 

BS. PHƯƠNG ANH

 

BÀN C

BS. NGỌC HƯNG

 

BS. THÙY LINH

 

BS. HỒNG PHỤNG

 
BS. LÊ THÀNH
 

BS. ĐỨC PHƯƠNG

 

PHÒNG 12
K. NHI

 

BÀN A

BS. VÂN QUỲNH

 

BS. PHẠM DŨNG

 

BS. ĐỨC DŨNG

 

BS. HỒNG LIÊN

BS HỒNG HẠNH

 

BÀN B

BS. NG H. YẾN

 

BS. HƯƠNG LAN

 

BS. NG H. YẾN

 

BS. VÂN QUỲNH

 

BS. THÚY ÁI

 

 

LỊCH BÁC SĨ KHÁM BỆNH BUỔI CHIỀU TẠI KHOA KHÁM MẮT

Thời gian áp dụng: Ngày 20/6/2022

 

THỨ

2

3

4

5

6

PHÒNG 2
K. GIÁC MẠC

BÀN A

BS. NGỌC NGA

 

BS VIỆT HƯƠNG

 

BS. LƯƠNG HIỀN

 

BS. TRƯỚC TIÊN

 

LUÂN PHIÊN

BÀN B

BS. HỒNG AN

 

BS. MINH VINH

 

BS. HƯƠNG THẢO

 

BS. VIỆT LINH

 

LUÂN PHIÊN

PHÒNG 3
K. GLAUCOMA

BÀN A

BS. BẢO NGỌC

 

BS. BẢO NGỌC

 

BS. MAI QUYÊN

 

BS. KỲ ANH

 

BS. UYÊN NHI

 

BÀN B

BS. CHI NGUYÊN

 

BS. THẢO HƯƠNG

 

BS. UYÊN NHI

 

BS. ANH TUẤN

 

BS. CHI NGUYÊN

 

PHÒNG 4
K. THTM

BÀN A

BS. CẨM VÂN

 

BS. THỤY KHANH

 

BS XUÂN MAI

 

BS GIANG THANH

 

BS. MINH THẾ

 

BÀN B

BS THU GIANG

 

BS. VÂN ANH

 

BS KIM DUNG

 

BS MINH LỢI

 

BS THU GIANG

 

PHÒNG 5

K. THTM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG 6

PK

TỔNG HỢP

BÀN A

BS. THOẠI

 

BS. THOẠI

 

BS. THOẠI

 

BS. THOẠI

 

BS. THOẠI

 

BÀN B

BS SƠN

 

BS THỊNH

 

BS THỊNH

 

BS SƠN

 

BS. TR. XUÂN

 

PHÒNG 7

BÀN A

BS THU GIANG

 

BS. UYÊN DUYÊN

 

BS PH. LINH

 

BS BÍCH TRÂM

 

BS. MAI QUYÊN

 

BÀN B

BS. NG H. YẾN

 

BS BÍCH TRÂM

 

BS TIÊU

 

BS. UYÊN NHI

 

BS. Q. HƯNG

 

BÀN C

BS.THANH HẢI

 

BS HOÀNG OANH

 

 

 

 

PHÒNG 10
TỔNG HỢP

BÀN A

BS. SỸ SANG

 

BS.THANH HẢI

 

BS.THANH HẢI

 

BS. SỸ SANG

 

BS THỦY TIÊN

 

BÀN B

BS. PH. THẢO

BS VÂN ANH/

BS HỮU TÀI

BS KIM THÀNH

BS TRÍ HẢI/

BS NHẬT MINH

BS YẾN PHƯƠNG

PHÒNG 11
K. DKVM

BÀN A

BS. Đ.H. HẠNH

 

BS. NGỌC HƯNG

 

BS. MINH NGỌC

 

BS. MINH TRÍ

 

LUÂN PHIÊN

BÀN B

BS. MINH NGỌC

 

BS. LÊ THÀNH
 
BS. LÊ THÀNH

 

BS. NH PHƯƠNG

 
 

PHÒNG 12
K. NHI

 

BÀN A

BS. PHẠM DŨNG

 

BS. VÂN QUỲNH

 

BS HỒNG HẠNH

 

BS. NG H. YẾN

 

BS. NG H. YẾN

 

BÀN B

BS. ĐỨC DŨNG

 

BS HỒNG HẠNH

 

BS. QUANG ĐẠI

 

BS. THÚY ÁI

 

BS. QUANG ĐẠI

 

 

LỊCH BÁC SĨ KHÁM BỆNH TẠI KHU KHÁM 2
Thứ
            Bàn khám
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Bàn 1 Sáng BS Thanh Thoại BS Huy Hoàng BS Thanh Thoại BS Hồng Sơn BS Trường Xuân
Chiều BS Uyên Thảo BS Huy Hoàng BS Tiêu/BS Chi BS Thịnh BS Thịnh
Bàn 2 Sáng BS Thanh Ngọc/ BS Minh Vinh BS Huân/ BS Lương Hiền BS Châu/ BS Trước Tiên BS Trước Tiên/ BS Ngọc Nga BS C. Thanh
Chiều BS C Thanh BS Lương Hiền BS Việt Linh BS Diễm Châu BS Hương Thảo
Bàn 3 Sáng BS Lệ Hà BS Tạ Linh BS Lan Anh BS Kỳ Anh BS Tâm Hào
Chiều BS Uyên Nhi BS Lệ Hà BS Phương Linh BS Đ. Hoàng Yến BS Nhất Phương
Bàn 4 Sáng BS Hương Lan BS Duy Dũng BS Kim Thành BS G. Thanh BS Anh Tuấn
Chiều BS Quang Đại BS Trí Hải BS Đ. Hoàng Yến BS Vân Anh BS Bảo Ngọc
Bàn 5 Sáng BS ĐìnhThuần BS Thanh Nam BS Tú Uyên BS Phương Anh BS Xuân Mai
Chiều BS Đức Phương BS Anh Đức BS Thiếu Du BS Minh Ngọc BS Kim Dung
Bàn 6 Sáng BS Minh Khoa BS Hồng Phụng BS Công Hinh BS Hoàng Lan BS Đ Dũng/ BS Truyền
Chiều BS Quốc Hưng BS Thúy Ái BS Hồng Bảo BS Minh Nguyệt BS Lan Anh
Bàn 7 Sáng BS Cẩm Thanh BS Kiều Thu BS Minh Thế BS Chi Nguyên BS Quốc Tuấn
Chiều  
Bàn 8 Sáng BS Cẩm Vân BS Thụy Khanh BS Minh Lợi BS Thu Trang BS Phương Thảo (BM)
Chiều  
Bàn 9 Sáng BS Minh Trí BS Mai Quyên BS Thảo Hương BS Hồng Liên BS Phương Linh
Chiều  
Bàn 10 Sáng BS Quốc Khánh BS Trí Cường BS Trung Tín BS Trí Cường BS Trung Tín
Chiều  
Bàn 11 Sáng BS Duy Dũng BS Minh Nguyệt BS Hoàng Oanh BS Duy Dũng BS Thanh Hải
Chiều