305

HƯỚNG DẪN THAM GIA THI TRỰC TUYẾN “CUỘC THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP COVID-19”

Được sự đồng ý của Đảng Ủy, Ban Giám đốc bệnh viện về việc thực hiện “Kế hoạch số 12/KH-CĐBV ngày 19/3/2020 của Công đoàn Bệnh viện Mắt về việc tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19”.

Nhằm đảm bảo đúng quy định không tập trung đông người trong mùa dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính Phủ.

Công đoàn Bệnh viện Mắt kết hợp cùng Phòng Công nghệ thông tin, Đoàn Thanh niên quyết định triển khai thực hiện xây dựng cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid – 19” bằng hình thức thi trực tuyến qua trang web https://myaloha.vn/cuoc-thi/benh-vien-mat-thi-tim-hieu-kien-thuc-ve-dich-benh-viem-duong-ho-hap-covid-19-881

Các bước tham gia hội thi như sau: