77

HƯỚNG DẪN THAM GIA THI TRỰC TUYẾN “CUỘC THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP COVID-19”

Được sự đồng ý của Đảng Ủy, Ban Giám đốc bệnh viện v