CN. KXNK NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO – KHOA KHÚC XẠ, BỆNH VIỆN MẮT BÁO...

Ngày 22/12/2023 vừa qua tại Hà Nội, "HỘI THẢO KHIẾM THỊ VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - 12/2023...

HỘI THẢO KHÚC XẠ NHÃN KHOA – KIỂM SOÁT TIẾN TRIỂN CẬN THỊ –...

Lần đầu tiên Hội thảo Khúc xạ nhãn khoa - Kiểm soát tiến triển cận thị được tổ...

BS. CKII PHAN HỒNG MAI – Trưởng Khoa Khúc Xạ – Bệnh Viện Mắt,...

Tự hào khi Bác sĩ chuyên khoa Mắt PHAN HỒNG MAI – BS Trưởng Khoa Khúc Xạ -...