LASIK – PHẪU THUẬT KHÚC XẠ THƯỜNG QUY

4274

LASIK là PHẪU THUẬT KHÚC XẠ phổ biến nhất trên thế giới hiện nay, PHỐI HỢP GIỮA TẠO VẠT GIÁC MẠC BẰNG DAO VI PHẪU CƠ HỌC TỰ ĐỘNG và EXCIMER LASER được đánh giá là hiệu quả, an toàn.

Với đà phát triển như vũ bão của khoa học – công nghệ, việc ứng dụng những thành tựu của khoa học vào phẫu thuật làm cho Lasik ngày càng hoàn thiện, ngày càng tinh vi, ngày càng chính xác, chứng tỏ tính ưu việt của nó so với các phẫu thuật khúc xạ trước đây.

LASIK – PHẪU THUẬT KHÚC XẠ THƯỜNG QUY 

PHỐI HỢP GIỮA TẠO VẠT GIÁC MẠC BẰNG DAO VI PHẪU CƠ HỌC TỰ ĐỘNG VÀ EXCIMER LASER