1404

SMILE – GIẢM PHÍ PHẪU THUẬT KHÚC XẠ SMILE

 

GIẢM PHÍ PHẪU THUẬT KHÚC XẠ

Femto-LASIK

SMILE

Laser bề mặt – PRK

(PHÍ PHẪU THUẬT TÍNH TRÊN 2 MẮT)

THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG NHẮN TIN ĐẾN KHOA KHÚC XẠ

https://www.facebook.com/KhoaKhucXaBenhVienMatTP.HCM