184

Thông báo mời báo giá vật tư, xét nghiệm lần 2

Bệnh viện Mắt đã công khai thông báo mời chào giá vật tư, hóa chất phục vụ cho tác khám chữa bệnh tại bệnh viện. Một số vật tư vẫn chưa được chào giá,  do đó, Bệnh viện kính thông báo đến các công ty có năng lực cung cấp gởi bảng báo giá (bản chào giá, giá kê khai theo quy định và tài liệu pháp lý của sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Thông tư số 14/2020/TT-BYT và các quy định khác) về bệnh viện trước 16 giờ 30 ngày 23/6/2022 tại Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế – Bệnh viện Mắt (Lầu 5 – Khu B) – 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Để hỗ trợ Bệnh viện trong việc tổng hợp, quý công ty vui lòng nộp 01 USB có chứa file mềm của bảng chào giá, tính năng kỹ thuật của hàng hóa.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế – Bệnh viện Mắt – 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: (028) 39325374 – (028) 39326732.

Lưu ý:

  1. Các tính năng kỹ thuật nếu quý công ty nhận thấy có tính chỉ định, quý công ty vui lòng góp ý và đề xuất tính năng tương đương có cùng chức năng, công dụng hoặc tốt hơn để không còn yếu tố chỉ định.
  2. Tất cả các tài liệu có ký tên đóng dấu xác nhận của quý công ty. Tất cả các tài liệu sẽ được để trong 01 phòng bì lớn thể hiện rõ thông tin công ty và người phụ trách.
  3. Báo giá có đầy đủ phân nhóm, giá kê khai, giá trúng thầu và giá trị của báo giá có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022 kể từ ngày 23/6/2022.

4. Quý công ty vui lòng không xóa, hay thay đổi thứ tự các cột, các dòng, các nội dung trong danh mục báo giá. Nội dung nào không có thì quý công ty để trống hoặc ghi không có.

Danh mục đính kèm: Bao gia vat tu, xet nghiem lân 2