152

BẢNG THÔNG TIN THUỐC GÂY MÊ GÂY TÊ

Thuốc, chỉ định, liều dùng và cách dùng, lưu ý khi sử dụng, chống chỉ định, dung dịch pha loãng tương thích.

Bang thong tin thuoc te me

TLTK: nhà sản xuất, Dược thư quốc gia, Thông tư 51/2017/TT-BYT, Hướng dẫn xử trí ngộ độc thuốc tê của Hội gây tê vùng và giảm đau Hoa Kỳ (ARSA,2018).