213

Bệnh viên Mắt tham gia Hội thi Điều dưỡng trưởng cấp Thành phố lần thứ 7

     Ngày 12/5/2021, Sở Y tế TPHCM đã tổ chức trực tuyến Hội thi Điều dưỡng trưởng cấp Thành phố lần thứ 7 năm 2021. Trước diễn tiến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên Thế giới và tại Việt Nam, Ban Tổ chức Hội thi năm nay đã quyết định thay đổi hình thức thi Vòng 1 từ thi tập trung sang thi trực tuyến. 3.103 thí sinh là điều dưỡng trưởng khoa, điều dưỡng quy hoạch vị trí điều dưỡng trưởng khoa của 132 bệnh viện đã ngồi tại phòng thi của đơn vị mình, làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên máy tính cá nhân, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Mỗi thí sinh làm 100 câu trắc nghiệm trong vòng 40 phút.

     Hòa vào không khí thi đua sôi nổi, Điều dưỡng Bệnh viện Mắt đã tham gia Hội thi với 43 thí sinh. Bệnh viện Mắt đã phổ biến quy chế thi mới cho các thí sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo tốt cho cuộc thi tại bệnh viện. Các điều dưỡng BV Mắt đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc, đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần Hội thi.

Sau đây là một số hình ảnh hội thi: