SHCM Điều dưỡng: “Tương tác thuốc và những biện pháp hạn chế bất lợi”

        Ngày 18/11/2020 và 26/11/2020, Phòng Điều dưỡng phối hợp cùng khoa Dược tổ chức 2...

NGĂN CHẶN VÀ ĐẨY LÙI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI – HƯỞNG ỨNG...

Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em...

CHƯƠNG TRÌNH PHẪU THUẬT ĐỤC THỦY TINH THỂ CHO BÀ CON NGHÈO TẠI TỈNH...

Từ ngày 13-15/11/2020, Bệnh viện Mắt đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm – trực thuộc tập đoàn...

CHƯƠNG TRÌNH PHẪU THUẬT ĐỤC THỦY TINH THỂ CHO BÀ CON NGHÈO TẠI TỈNH...

Ngày 9/11/2020 vừa qua, Bệnh viện Mắt đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm – trực thuộc tập...

BUỔI TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NGÀY 03/11/2020

TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ, công...

Sinh hoạt chuyên môn điều dưỡng “Quy trình đo nhãn áp bằng máy Icare”

      Ngày 29/10/2020 và 12/11/2020, Phòng Điều dưỡng đã tổ chức 2 buổi tập huấn “Quy...

GIÁM SÁT NHẬN DIỆN NGƯỜI BỆNH

Phòng Quản lý chất lượng triển khai thực hiện giám sát nhận diện người bệnh qua phần mềm. Các...

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN MẮT QUÝ III NĂM...

  V/v Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện Quý III năm 2020 Từ ngày 29/09/2020 – 02/10/2020...

HƯỞNG ỨNG NGÀY THỊ GIÁC THẾ GIỚI NĂM 2020

Với mục tiêu “Quyền được nhìn thấy cho mọi người vào năm 2020”, Tổ chức Y tế thế...

TẬP HUẤN GIAO TIẾP ỨNG XỬ CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN MẮT...

Văn hóa ứng xử trong giao tiếp còn được thể hiện khả năng tôn trọng người khác cho...

CHƯƠNG TRÌNH PHẪU THUẬT ĐỤC THỦY TINH THỂ CHO BÀ CON NGHÈO TẠI TỈNH...

Trong 4 ngày từ 16/9/2020 đến 19/9/2020, Bệnh viện Mắt đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm -...