454

HƯỞNG ỨNG NGÀY THỊ GIÁC THẾ GIỚI NĂM 2020

Với mục tiêu “Quyền được nhìn thấy cho mọi người vào năm 2020”, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và tổ chức phòng chống mù lòa Quốc tế (IABP) đã quyết định chọn ngày thứ 5 của tuần thứ 2 tháng 10 hàng năm là Ngày thị giác thế giới (năm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2020) với chủ đề Hope in sight – tạm dịch là “Ánh sáng hy vọng” nhằm kêu gọi toàn xã hội nhận thức tầm quan trọng của thị lực và cùng nhau tham gia vào các hoạt động chăm sóc mắt cộng đồng.

Để hưởng ứng Ngày Thị Giác Thế Giới 2020, nhằm hỗ trợ người dân thành phố có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được tham gia vào các hoạt động chăm sóc mắt, Bệnh viện Mắt tổ chức đợt khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân thành phố như sau:

Thời gian: Từ 8 giờ đến 11 giờ Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Địa chỉ: Phòng Chỉ Đạo Tuyến – Bệnh viện Mắt (611/2 Điện Biên Phủ, Phường 1 Quận 3).

Trân trọng cám ơn sự tin tưởng của Quý bệnh nhân./.