261

Tập huấn bàn giao người bệnh

     “An toàn người bệnh” là một chương trình có sự khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, bởi vì nguy cơ của các sự cố y khoa luôn thường trực và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhằm đảm bảo không xảy ra sự cố trong bàn giao người bệnh, ngày 22/04/2021, Phòng Điều dưỡng đã tổ chức buổi tập huấn “Bàn giao người bệnh”.

     Đến tham dự tập huấn có 154 điều dưỡng, kỹ thuật viên. ĐDCKI. Huỳnh Thúc Thí đã trình bày các khái niệm cơ bản về bàn giao người bệnh cũng như các nguy cơ xảy ra sự cố khi bàn giao. Trao buổi tập huấn các điều dưỡng đã cùng trao đổi về các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn khi bàn giao người bệnh ĐDCKI. Huỳnh Thúc Thí hướng dẫn các điều dưỡng dùng kỹ thuật SBAR khi bàn giao người bệnh. Nội dung bao gồm:

     + Situation (Tình huống): điều gì xảy ra cho bệnh nhân?

     + Background (thông tin cơ bản): nền tảng lâm sàng hay bối cảnh là gì?

     + Assessment (Đánh giá): Tôi nghĩ vấn đề rắc rối là gì?

     + Recommendation (đề nghị): tôi nên làm gì để sửa chữa vấn đề?

     Một số hình ảnh buổi tập huấn: