886

THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

THÔNG BÁO
V/v công nhận kết quả trúng tuyển xét tuyển viên chức năm 2019
 của Bệnh viện Mắt

      Căn cứ Quyết định số 7097/QĐ-SYT ngày 28/12/2018 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt thuộc Sở Y tế;

      Căn cứ Quyết định số 1612/QĐ-SYT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Sở Y tế về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của Bệnh viện Mắt;

      Bệnh viện Mắt thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019 đến các ứng viên trúng tuyển được biết (Đính kèm Quyết định và danh sách công nhận). Đề nghị các ứng viên trúng tuyển đến Bệnh viện Mắt xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định, cụ thể như sau:

  • Thời gian: trong giờ hành chính, từ ngày 09/04/2020 đến hết ngày 08/05/2020. Khi đi nhớ mang theo 02 bộ photo văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập (bảng điểm) có chứng thực để thuận tiện cho công tác thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ đảm bảo chính xác theo quy định của pháp luật trước khi tiến hành ký kết hợp đồng làm việc.
  • Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ- Bệnh viện Mắt: 280 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: (028) 39326732 – 1215

Lưu ý: Người trúng tuyển chủ động thực hiện tốt Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc”. Sau thời gian nêu trên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.

      Trân trọng./.

TBao so 210-TB-BVM cong nhan KQ XTVC

Quyet dinh cong nhan KQXT