Bệnh viện Mắt – Thông báo tham dự sinh hoạt khoa học kỹ thuật...

(BVM) - Nhằm chia sẻ các kinh nghiệm lâm sàng, những vấn đề cải thiện hiệu quả việc...

THÔNG BÁO: LỊCH KHÁM CHỮA BỆNH TRONG DỊP NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9 NĂM...

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9,  Bệnh...

Thông báo mời báo giá thuốc – Nhà thuốc Bệnh viện Mắt (đợt 2)

Nhà thuốc Bệnh viện Mắt kính mời các công ty, các đơn vị quan tâm tham dự báo...

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, 30/4 và 01/5/2023

Bệnh viện Mắt thông báo thời gian nghỉ lễ Giỗ tỗ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2023 như sau: Bệnh...