188

Thông báo mời báo giá test nhanh Covid-19

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm test nhanh để phục vụ công tác phòng chống dịch. Do đó, Bệnh viện kính thông báo đến các công ty có năng lực cung cấp gởi bảng báo giá (bản chào giá và tài liệu pháp lý của sản phẩm) về bệnh viện trước 16 giờ 30 ngày 25/10/2021 tại Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế – Bệnh viện Mắt (Lầu 5 – Khu B) – 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Để hỗ trợ Bệnh viện trong việc tổng hợp, quý công ty vui lòng nộp 01 USB có chứa file mềm của bảng chào giá, tính năng kỹ thuật của hàng hóa.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế – Bệnh viện Mắt – 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: (028) 39325374 – (028) 39326732.

Lưu ý: Tất cả các tài liệu có ký tên đóng dấu xác nhận của quý công ty. Tất cả các tài liệu sẽ được để trong 01 phòng bì lớn thể hiện rõ thông tin công ty và người phụ trách. Báo giá có giá trị sử dụng trong vòng 06 tháng kể từ ngày 25/10/2021.