63

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2021

Ngày 22/12/2021, Bệnh viện Mắt đã tổ chức họp Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021, kết quả như sau:

Có 18 viên chức, người lao động có đủ điều kiện được nâng lương trước thời hạn 12 tháng
Có 09 viên chức, người lao động có đủ điều kiện được nâng lương trước thời hạn 09 tháng, DANH SÁCH ĐÍNH KÈM:

STT

Họ và tên

Trình độ Chuyên môn nghiệp vụ

Nhóm ngạch

Mã số ngạch

 

 
   

1

2

3

4

5

   

Nâng lương trước thời hạn 12 tháng

 

   

1

Trần Thị Hiếu Nghĩa

Chuyên viên

A1

01.003

   

2

Mai Thị Cẩm Nhung

Điều dưỡng trưởng khoa

A1

V.08.05.12

   

3

Nguyễn Tuấn Kim Uyên

Điều dưỡng hạng III

A1

V.08.05.12

   

4

Đỗ Thị Thanh Trúc

Điều dưỡng hạng III

A1

V.08.05.12

   

5

Nguyễn Thị Xuân

Điều dưỡng trưởng khoa

A1

V.08.05.12

   

6

Nhâm Mỹ Dung

Điều dưỡng hạng III

A1

V.08.05.12

   

7

Phạm Thanh Ngọc

Chuyên viên

A1

01.003

   

8

Trương Huy Nhi

Điều dưỡng hạng III

A1

V.08.05.12

   

9

Ngô Thanh Tùng

Trưởng khoa

A1

V.08.01.03

   

10

Dương Quốc Cường

Bác sĩ hạng III

A1

V.08.01.03

   

11

Nguyễn Thị Diễm Châu

Bác sĩ hạng III

A1

V.08.01.03

   

12

Huỳnh Võ Mai Quyên

Bác sĩ hạng III

A1

V.08.01.03

   

13

Đoàn Thị Ngọc An

Điều dưỡng trưởng khoa

A1

V.08.05.12

   

14

Biện Thị Cẩm Vân

Bác sĩ hạng III

A1

V.08.01.03

   

15

Nguyễn Văn Tỵ

Điều dưỡng hạng IV

B

V.08.05.13

   

16

Phan Minh Thuật

Điều dưỡng hạng III

A1

V.08.05.12

   

17

Phan Thanh Tường An

Nhân viên

B

01.005

   

18

Vũ Cẩm Hồng

Nhân viên

B

01.005

   

Nâng lương trước thời hạn 9 tháng

 

   

19

Hoàng Anh Tú

Cán sự

B

01.004

   

20

Trương Thanh Trúc

Điều dưỡng hạng IV

B

V.08.05.13

   

21

Phạm Thị Thanh Nhàn

Điều dưỡng hạng IV

B

V.08.05.13

   

22

Trần Thu Thảo

Điều dưỡng hạng IV

B

V.08.05.13

   

23

Đinh Hoàng Yến

Bác sĩ hạng III

A1

V.08.01.03

   

24

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Bác sĩ hạng III

A1

V.08.01.03

   

Danh sách đi chống dịch 3 đợt, đề nghị nâng trước thời hạn 9 tháng

   

25

Đoàn Thị Thu Hằng

Điều dưỡng hạng IV

B

V.08.05.13

   

26

Nguyễn Xuân Xa

Điều dưỡng hạng III

A1

V.08.05.12

   

27

Đỗ Thị Kim Oanh

Điều dưỡng hạng III

A1

V.08.05.12