Hội thao giao lưu các đơn vị trong Khối thi đua 1 hướng tới...

Gần 100 vận động viên cầu lông tham gia Hội thao giao lưu của các đơn vị trong...

Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa Mắt nhi, Phó Trưởng...

Ngày 08 tháng 7 năm 2024, tại buổi họp giao ban cán bộ chủ chốt, ThS. BS.CKII. Lê...

LỄ SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT TỪ 27/02/2024 ĐẾN 30/4, 01/5 VÀ 19/5/2024 & GIAO LƯU CÁC ĐIỂN...

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT

Bệnh viện Mắt thông báo Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Bệnh viện Mắt.

Lễ Tuyên dương Giải Thành tựu y khoa Việt Nam 2023 với đề tài:...

     Giải Thành tựu y khoa Việt Nam 2023 đã vinh danh 12 thành tựu y khoa...

LỄ SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT TỪ 02/9/2023 đến 27/02/2024 & LỄ MEETING KỶ...

Trong không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt...

Trao Quyết định phân công nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của...

     Ngày 02 tháng 01 năm 2024, tại buổi họp giao ban cán bộ chủ chốt, ThS....

Thông báo về việc triển khai, phổ biến Luật thực hiện dân chủ cơ...

     Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các...

Hội thi cán bộ “Tham mưu tốt – Dân vận khéo” Năm 2023 tại...

          Thực hiện Công văn số 7154/SYT-TCCB ngày 28/8/2023 của Sở Y tế Thành phố...

Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

          Thực hiện Kế hoạch số 8271/KH-SYT ngày 29 tháng 09 năm 2023 của...

LỄ SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT TỪ 30/4, 01/5 VÀ 19/5 ĐẾN 02/9/2023 &...

LỄ SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT TỪ 30/4, 01/5 VÀ 19/5 ĐẾN 02/9/2023 & SƠ KẾT CÔNG TÁC...