LỄ SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT TỪ 30/4, 01/5 VÀ 19/5 ĐẾN 02/9/2023 &...

LỄ SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT TỪ 30/4, 01/5 VÀ 19/5 ĐẾN 02/9/2023 & SƠ KẾT CÔNG TÁC...

BỆNH VIỆN MẮT TUYỂN DỤNG

BỆNH VIỆN MẮT TUYỂN DỤNG  Bệnh viện Mắt là Bệnh viện đầu ngành về nhãn khoa của khu vực...

Trao Quyết định phân công nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của...

Ngày 26 tháng 6 năm 2023, tại buổi họp giao ban cán bộ chủ chốt, ThS. BS.CKII. Lê...

Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng...

Ngày 19 tháng 6 năm 2023, tại buổi họp giao ban cán bộ chủ chốt, ThS. BS.CKII. Lê...

LỄ SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT TỪ 27/2/2023 ĐẾN 30/4, 01/5 VÀ 19/5/2023

LỄ SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT TỪ 27/2/2023 ĐẾN 30/4, 01/5 VÀ 19/5/2023 Trong không khí hân hoan chào...

Trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Điều dưỡng trưởng khoa Kiểm soát...

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, tại buổi họp giao ban cán bộ chủ chốt, ThS. BS.CKII. Lê...

Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa Khúc xạ, Phó Trưởng...

Ngày 03 tháng 4 năm 2023, tại buổi họp giao ban cán bộ chủ chốt, ThS. BS.CKII. Lê...

THÔNG BÁO THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO LỊCH THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI HỘ LÝ, BẢO VỆ, NHÂN...

LỄ MEETING KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/02/1955 – 27/02/2023)...

LỄ MEETING KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/02/1955 – 27/02/2023) & LỄ SƠ KẾT...

Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính quản trị...

Ngày 04 tháng 01 năm 2023, tại buổi họp giao ban cán bộ chủ chốt, BS.CKII. Lê Anh...

Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa Cấp cứu trực thuộc...

Ngày 14 tháng 11 năm 2022, tại buổi họp giao ban cán bộ chủ chốt, Ông Đỗ Quốc...

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

 THÔNG BÁO Xét tuyển viên chức năm 2022 ____________ Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020...