266

THƯ MỜI THAM DỰ THAM GIA TƯ VẤN GÓI THẦU CNTT TẠI BỆNH VIỆN MẮT

Bệnh viện Mắt đang thực hiện dự án nâng cấp hạ tầng Công nghệ thông tin tại bệnh viện, nay bệnh viện mời các đơn vị quan tâm tham gia các gói tư vấn giám sát nâng cấp triển khai dự án ‘nâng cấp hạ tầng Công nghệ thông tin Bệnh viện Mắt’. Công văn đính kèm bên dưới.

CV 33 – 19.1.21
CV 34 – 19.1.21
CV 35 – 19.1.21
CV 36 – 19.1.21