339

Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Tổng hợp, Phó Trưởng khoa Glaucoma, Phó Trưởng khoa Giác mạc và Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh trực thuộc Bệnh viện Mắt

Ngày 26 tháng 9 năm 2022, tại buổi họp giao ban cán bộ chủ chốt, Ông Đỗ Quốc Hiệp – Phó Giám đốc – Phụ trách điều hành Bệnh viện Mắt và Ông Phạm Nguyên Huân – Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt đã trao Quyết định bổ nhiệm cho các viên chức quản lý mới:

– Bà Nguyễn Thị Diễm Uyên – BS.CKII, Phó Trưởng khoa Tổng hợp, được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa Tổng hợp

– Bà Nguyễn Thị Uyên Duyên – BS.CKII, Bác sĩ khoa Dịch kính võng mạc, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Glaucoma

– Ông Lâm Minh Vinh – BS.CKII, Bác sĩ khoa Giác mạc, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giác mạc.

– Ông Âu Tâm Hào – BS.CKII, Bác sĩ khoa Chẩn đoán hỉnh ảnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

Thay mặt các viên chức quản lý mới, Bà Nguyễn Thị Diễm Uyên bày tỏ niềm vinh dự được nhận nhiệm vụ mới. Trong thời gian tới, các viên chức quản lý mới sẽ cố gắng thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành khoa, phòng và cùng với tập thể viên chức, người lao động tại khoa, phòng quyết tâm nỗ lực phấn đấu, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.