426

COI CHỪNG MÙ LÒA DO SỬ DỤNG THUỐC NHỎ MẮT KHÔNG ĐÚNG CÁCH

COI CHỪNG MÙ LÒA DO SỬ DỤNG THUỐC NHỎ MẮT KHÔNG ĐÚNG CÁCH

BS. CKII. PHẠM NGUYÊN HUÂN – Trưởng phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Bệnh viện Mắt TP HCM