311

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM 2019

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM 2019

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Khoa, phòng

1.      

Nguyễn Minh Khải

Giám đốc

 

2.      

Đỗ Quốc Hiệp

Phó Giám đốc

 

3.      

Nguyễn Trí Dũng

Phó Giám đốc

 

4.      

Võ Thị Chinh Nga

Phó Giám đốc

 

5.      

Nguyễn Thị Mộng Triệu

Điều dưỡng trưởng

Khoa Khúc xạ

6.      

Đặng Yến Phương

Điều dưỡng

Khoa Khúc xạ

7.      

Phạm Thị Kim Yến

Điều dưỡng trung cấp

Khoa Khúc xạ

8.      

Nguyễn Văn Tỵ

Điều dưỡng trung cấp

Khoa Khúc xạ

9.      

Nguyễn Thị Thùy Dung

Dược trung cấp

Phòng Vật tư- Thiết bị y tế

10.                         

Nguyễn Thanh Hưng

Kỹ sư

Phòng Vật tư- Thiết bị y tế

11.                         

Lê Minh Tuấn

Trưởng khoa

Khoa Dược

12.                         

Nguyễn Thanh Hùng

Dược sĩ

Khoa Dược

13.                         

Nguyễn Đỗ Nguyên

Trưởng khoa

Khoa Tổng hợp

14.                         

Đoàn Thị Ngọc An

Điều dưỡng trưởng

Khoa Tổng hợp

15.                         

Nguyễn Quang Vinh

Bác sĩ

Khoa Tổng hợp

16.                         

Trần Thị Ánh Phượng

Điều dưỡng trưởng

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

17.                         

Lê Khắc Hoàng Khanh

Kỹ thuật viên trung cấp

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

18.                         

Diệp Hữu Thắng

Phụ trách điều hành

Khoa Giác mạc

19.                         

 Lê Thanh Ngọc

Phó trưởng khoa

Khoa Giác mạc

20.                         

Trần Thị Cẩm Thanh

Bác sĩ

Khoa Giác mạc

21.                         

Nguyễn Thị Diễm Châu

Bác sĩ

Khoa Giác mạc

22.                         

Huỳnh Thúc Thí

Trưởng phòng

Phòng Điều dưỡng

23.                         

Nguyễn Duy Khánh

Điều dưỡng

Phòng Điều dưỡng

24.                         

Nguyễn Thanh Nam

Trưởng khoa

Khoa Tạo hình thẩm mỹ- Thần kinh nhãn khoa

25.                         

Biện Thị Cẩm Vân

Bác sĩ

Khoa Tạo hình thẩm mỹ- Thần kinh nhãn khoa

26.                         

Nguyễn Thị Ngọc Nga

Bác sĩ

Khoa Tạo hình thẩm mỹ- Thần kinh nhãn khoa

27.                         

Nguyễn Thị Xuân

Điều dưỡng trưởng

Khoa Tạo hình thẩm mỹ- Thần kinh nhãn khoa

28.                         

Phạm Diệp Thanh Thúy

Điều dưỡng

Khoa Tạo hình thẩm mỹ- Thần kinh nhãn khoa

29.                         

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Điều dưỡng trung cấp

Khoa Tạo hình thẩm mỹ- Thần kinh nhãn khoa

30.                         

Nguyễn Ngọc Châu Trang

Trưởng khoa

Khoa Mắt nhi

31.                         

Nguyễn Đức Duy

Cán sự

Phòng Công nghệ thông tin

32.                         

Nguyễn Như Quân

Trưởng khoa

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

33.                         

Trần Thị Thanh Hồng

Phó trưởng khoa

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

34.                         

Phạm Thanh Châu

Điều dưỡng trưởng

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

35.                         

Phan Minh Thuật

Điều dưỡng

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

36.                         

Võ Quang Hồng Điểm

Bác sĩ

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

37.                         

Phạm Thị Thủy Tiên

Trưởng phòng

Phòng Quản lý chất lượng

38.                         

Vũ Cẩm Hồng

Cán sự

Phòng Quản lý chất lượng

39.                         

Phạm Nguyên Huân

Trưởng phòng

Phòng Kế hoạch tổng hợp

40.                         

Tạ Thùy Linh

Bác sĩ

Phòng Kế hoạch tổng hợp

41.                         

Trần Thị Hiếu Nghĩa

Chuyên viên

Phòng Kế hoạch tổng hợp

42.                         

Vũ Thị Việt Thu

Phụ trách điều hành khoa

Khoa Xét nghiệm

43.                         

Nguyễn Thụy Hoàng Trang

Phụ trách điều hành khối kỹ thuật viên, hộ lý và thư ký y khoa

Khoa Xét nghiệm

44.                         

Nguyễn Thanh Thoại

Trưởng phòng

Phòng Công tác xã hội

45.                         

Đỗ Thị Thùy Dương

Điều dưỡng

Phòng Công tác xã hội

46.                         

Phạm Thanh Ngọc

Chuyên viên

Phòng Công tác xã hội

47.                         

Nguyễn Thị Phương Thảo

Kỹ thuật viên sơ cấp y

Phòng Công tác xã hội

48.                         

Trang Thanh Nghiệp

Phó trưởng khoa- Phụ trách điều hành

Khoa Glaucoma

49.                         

Mai Đăng Tâm

Bác sĩ

Khoa Glaucoma

50.                         

Huỳnh Võ Mai Quyên

Bác sĩ

Khoa Glaucoma

51.                         

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Điều dưỡng trưởng

Khoa Glaucoma

52.                         

Trần Thị Tuyết Mai

Điều dưỡng trung cấp

Khoa Glaucoma

53.                         

Ngô Thanh Tùng

Trưởng khoa

Khoa Dịch kính võng mạc

54.                         

Dương Quốc Cường

Bác sĩ

Khoa Dịch kính võng mạc

55.                         

Nguyễn Ngọc Hưng

Bác sĩ

Khoa Dịch kính võng mạc

56.                         

Nguyễn Thị Mỹ An

Phụ trách điều hành khối điều dưỡng, hộ lý và thư ký y khoa

Khoa Dịch kính võng mạc

57.                         

Thái Ngọc Trâm

Điều dưỡng trung cấp

Khoa Gây mê hồi sức

58.                         

Đoàn Thị Cẩm Tú

Điều dưỡng

Khoa Gây mê hồi sức

59.                         

Trương Thanh Trúc

Điều dưỡng trung cấp

Khoa Gây mê hồi sức

60.                         

Phạm Thị Thanh Nhàn

Điều dưỡng trung cấp

Khoa Gây mê hồi sức

61.                         

Huỳnh Chí Nguyễn

Phó trưởng phòng- Phụ trách điều hành

Phòng Chỉ đạo tuyến

62.                         

Nguyễn Văn Nghĩa

Y sĩ

Phòng Chỉ đạo tuyến

63.                         

Trần Thanh Cao

Điều dưỡng trung cấp

Phòng Chỉ đạo tuyến

64.                         

Trần Thị Kim Em

Chuyên viên

Phòng Chỉ đạo tuyến

65.                         

Phan Thị Bích Hạnh

Trưởng phòng

Phòng Tài chính kế toán

66.                         

Nguyễn Thùy Thanh Thủy

Kế toán viên

Phòng Tài chính kế toán

67.                         

Nguyễn Thị Thanh An

Kế toán viên

Phòng Tài chính kế toán

68.                         

Tạ Lê Ngọc Thảo

Chuyên viên

Phòng Tổ chức cán bộ

69.                         

Phan Thanh Tường An

Cán sự

Phòng Tổ chức cán bộ