77

NGHIỆP VỤ XỬ LÝ ĐƠN, QUY ĐỊNH VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CHO NHÂN VIÊN Y TẾ

Thực hiện kế hoạch số 44/KH-BVM ngày 21/02/2019 về việc triển khai tập huấn nghiệp vụ xử lý đơn, quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho nhân viên y tế tại bệnh viện. Phòng Quản lý chất lượng phối hợp với Thanh tra Thành phố tổ chức đợt tập huấn cho toàn thể nhân viên y tế bệnh viện vào 02 ngày 25-26/4/2019.

Trong 02 ngày 25 và 26/4/2019, đại diện Văn phòng Thanh tra Thành phố, bà Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc đã tới tập huấn và cung cấp các kiến thức bổ ích về công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, quy định về tiếp công dân cho 640 nhân viên y tế của bệnh viện.

Buổi tập huấn đã cung cấp những thông tin cần thiết về khiếu nại, tố cáo, thời hạn xử lý của đơn thư khiếu nại, tố cáo, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, quyền và nghĩa vụ của người tố cáo… Song song với việc cung cấp kiến thức đơn thuần, buổi tập huấn còn tổ chức dưới dạng các câu hỏi trắc nghiệm nhằm tuyên truyền pháp luật khiếu nại một cách dễ hiểu hơn thông qua các tình huống cụ thể.