531

THÔNG BÁO LỊCH KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH TRONG DỊP LỄ 30/4 – 01/5/2020

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh trong dịp lễ 30/4 – 01/5/2020, Bệnh viện Mắt xin thông báo lịch khám bệnh chữa bệnh tại Bệnh viện như sau:

Khu Khám 1:
+ Khám bệnh ngoài giờ ngày 30/4, 01/5, 02/5, 03/5
• Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00
• Chiều từ 13 giờ 30 đến 19 giờ 00

Khu Khám 2:
+ Khám bệnh ngoài giờ sáng Thứ Bảy ( 02/5/2020 )
• Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00

Khoa Khúc xạ, Phòng Khám léthực hiện phẫu thuật tại phòng Trung phẫu Khu khám 1 và Khu khám 2:
• Tạm ngưng hoạt động 04 ngày: 30/4, 01/5, 02/5, 03/5

Phòng Kính:
+ Đo khúc xạ ngoài giờ 04 ngày: 30/4, 01/5, 02/5, 03/5
• Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00
• Chiều từ 13 giờ 30 đến 18 giờ 00

Cám ơn sự quan tâm và tin tưởng của Quý bệnh nhân

Trân trọng./.