561

☆ KHOA KHÚC XẠ CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 2021☆

 

𝔐𝔲̛̀𝔫𝔤 𝔛𝔲𝔞̂𝔫 𝔗𝔞̂𝔫 𝔖𝔲̛̉𝔲 𝟐𝟎𝟐𝟏
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

♥️ 𝗞𝗛𝗢𝗔 𝗞𝗛𝗨́𝗖 𝗫𝗔̣ – 𝗕𝗲̣̂𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗠𝗮̆́𝘁 𝗧𝗣.𝗛𝗖𝗠

280 Đɪᴇ̣̂ɴ Bɪᴇ̂ɴ Pʜᴜ̉, P7, Q3
📞 028 393 2552 1