KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỆNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHỤP CẮT LỚP VÕNG MẠC (OCT)

70

HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỆNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHỤP CẮT LỚP VÕNG MẠC (OCT)

I. QUY TRÌNH CHỤP CẮT LỚP VÕNG MẠC (OCT)

BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ

  • Đối với người bệnh thu phí: Người bệnh tới quầy thu ngân tại lầu 1 để đóng tiền thực hiện kỹ thuật. Sau đó nộp giấy chỉ định kèm biên lai thu tiền vào quầy tiếp nhận của khoa Chẩn Đoán hình ảnh để lấy số thứ tự.
  • Đối với người bệnh có BHYT và người bệnh nội trú đang điều trị tại Bệnh viện: Nộp giấy chỉ định vào quầy tiếp nhận của khoa Chẩn Đoán hình ảnh để lấy số thứ tự.
  • Vào phòng chụp cắt lớp võng mạc (OCT) 105-107 theo hướng dẫn tại quầy tiếp nhận. Nộp giấy đã có số thứ tự cho thư ký phụ trách tại phòng 105-107.

BƯỚC 2: THỰC HIỆN KỸ THUẬT

  • Người bệnh được giải thích về kỹ thuật chụp cắt lớp võng mạc nhằm giúp chẩn đoán bệnh lý và cũng nhằm theo dõi diến tiến bệnh lý cho người bệnh;
  • Người bệnh được hướng dẫn ngồi thoải mái, đặt cằm và áp sát trán vào máy chụp;
  • Người bệnh nhìn và giữ yên mắt theo hướng dẫn của kỹ thuật viên;
  • Người bệnh được chụp cắt lớp gai thị, hoàng điểm và võng mạc cực sau để đánh giá gai thị- hoàng điểm và khảo sát các lớp võng mạc, hắc mạc.

BƯỚC 3: NHẬN KẾT QUẢ

  • Người bệnh chờ nhận kết quả sau 30-45 phút tại quầy tiếp nhận và trả kết quả.
  • Người bệnh mang kết quả trở lại Bác sỹ khám bệnh ban đầu.

II. SƠ ĐỒ KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH