513

THÔNG BÁO: Về việc báo giá vật tư y tế

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm vật tư y tế năm 2021. Do đó, Bệnh viện kính thông báo đến các công ty có năng lực cung cấp gởi bảng báo giá về bệnh viện trước 16 giờ 30 ngày 28/5/2021 tại Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế – Bệnh viện Mắt (Lầu 5 – Khu B) – 280 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ghi chú: Tất cả các hàng hóa trên, thông số kỹ thuật mang tính chất tham khảo. Quý công ty được quyền góp ý nếu nhận thấy thông số kỹ thuật trên chưa đầy đủ hoặc có tính chỉ định hoặc quý công ty có tính năng kỹ thuật tốt hơn, chất lượng tốt hơn quý công ty vui lòng góp ý về bệnh viện để bệnh viện hoàn thiện việc xây dựng tính năng kỹ thuật để tiến hành thực hiện đấu thầu sớm nhất.

Để hỗ trợ Bệnh viện trong việc tổng hợp, quý công ty vui lòng nộp 01 USB có chứa file mềm của bảng chào giá và tính năng kỹ thuật của hàng hóa.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế – Bệnh viện Mắt – 280 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: (028) 39325374 – (028) 39326732 – 0903 942 264 – Nhân viên phụ trách: Chị Thủy.

Lưu ý: Tất cả các tài liệu có ký tên đóng dấu xác nhận của quý công ty. Tất cả các tài liệu sẽ được để trong 01 phòng bì lớn thể hiện rõ tthông tin công ty và người phụ trách. Báo giá có giá trị sử dụng trong vòng 06 tháng kể từ ngày 28/5/2021.

Danh mục hàng hóa xin báo giá: Bao gia vtyt 103 mon