138

Bài Thu Hoạch “NỘI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

bài thu hoạch “NỘI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM” 

của nhân viên Khoa sau khóa đào tạo liên tục.

Mục đích

 

 • Phát hiện sai số, xác định loại sai số , và tính sai số toàn bộ.
 • Đánh giá mức độ tin cậy của kết quả XN từ đó đi đến quyết định trả kết quả XN hay làm lại.
 • Tìm nguyên nhân sai số, đề xuất biện pháp khắc phục.
 • Đánh giá phương tiện máy móc, phương pháp, thuốc thử XN.
 • Đánh giá tay nghề của kỹ thuật viên.

 

Việc thực hiện nội kiểm

 • Giúp phòng xét nghiệm phát hiện lỗi nhanh hơn
 • Giảm chi phí phòng xét nghiệm thông qua việc giảm xét nghiệm lại
 • Giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn
 • Đảm bảo báo cáo chính xác kết quả xét nghiệm bệnh nhân
 • Tránh chuẩn đoán sai bệnh
 • Giảm việc chậm chuẩn đoán
 • Giúp các bác sỹ tăng tự tin trong việc báo cáo kết quả

Lợi ích của việc thưc hiện đúng nội kiểm tra và đúng cách giúp phòng Xét nghiệm

 • Thẩm định độ tin cậy của hệ thống xét nghiệm, đánh giá việc thựchiện XN của nhân viên và điều kiện môi trường
 • Chỉ ra các dấu hiệu cảnh báo “SỚM” máy hoặc hóa chất có thể bị lỗi
 • Giúp tiên đoán các lỗi lớn hơn hoặc các lỗi mang tính hệ thống
 • Đưa ra hành động khắc phục trước khi lỗi xảy ra
 • Tránh lãng phí

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NỘI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

I Phương pháp xét nghiệm định lượng

Chọn xét nghiệm cần kiểm tra chất lượng

Chọn mẫu nội kiểm

Phân tích mẫu nội kiểm

Thiết lập những chỉ số thống kê để đánh giá chất lượng

Xem xét kết quả nội kiểm tra

 1. Kết quả nội kiểm tra hiện tại
 2. Kết quả những ngày trước đó
 3. Kết quả ở các mức nồng độ khác nhau trong cùng thời điểm phân tích.
 4. Kết quả nội kiểm tra biểu diễn trên biểu đồ Levey-jennings
 5. Các qui tắc Westgard
 6. Hiện tượng lệch (shift), trượt (trend).
 7. Phương pháp cộng dồn CUSUM.

Đề xuất hành động khắc phục khi kết quả nội kiểm tra không đạt

 • Xử lý tức thời
 • Xử lý lâu dài

Phương pháp xét nghiệm bán định lượng

Phương pháp xét nghiệm định tính

Chỉ số đánh giá (Đạt hay không đạt)/ (Dương hay Âm)

 CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH VÀ BIỆN LUẬN KẾT QUẢ NỘI KIỂM

Mục tiêu: Áp dụng được công cụ để theo dõi ,kiểm soát sai số, chỉ ra lỗi khi hệ thống phân tích của PXN bị lỗi.

Các qui tắc Westgard

Áp dụng linh hoạt tùy theo danh chính sách PXN áp dụng

Cộng dồn CUSUM

 • Kiểm soát tối ưu nhất
 • Phát hiện sai số nhỏ trong thời gian dài
 • Phương pháp phát hiện lệch/ trượt
 • Tuy nhiên dễ tần suất báo động cao
 • Để giám sát liên tục các kết quả phân tích mỗi công cụ ưu thế riêng, phải biết kết hợp.

Khoa Xét Nghiệm