2354

BẢNG GIÁ THUỐC BỆNH VIỆN MẮT

Giá theo giá thuốc trúng thầu 2018 (VNĐ)

STT

TÊN THUỐC – HÀM LƯỢNG

ĐVT

GIÁ

1

5-F002

5-Fluorouracil “Ebewe” 500mg/10ml

Lọ

105,000

2

ACC001

ACC Sus 200mg

Gói

1,995

3

ACE013

Acetazolamid 250mg

Viên

687

4

ACE014

Acepron 325mg

Viên

92

5

ACU006

Acuvail 0,45%

ống

7,400

6

ACU007

Acular 0,5%

Lọ

67,244

7

ACY010

Acyclovir VPC 200mg

Viên

342

8

ACY013

Acyclovir Stada 200mg

Viên

1,200

9

ACY014

Acyclovir Stada 800mg

Viên

4,000

10

ADR006

Adrenalin 1mg/1ml

ống

2,050

11

AGI003

Agirenyl 5.000UI

Viên

225

12

AGO002

Agoflox 200mg

Viên

375

13

ALC038

Alcaine 0,5%

Lọ

39,381

14

ALE004

Alegysal 0,1%

Lọ

76,760

15

ALP010

Alphagan P 0,15%

Lọ

103,335

16

AML007

Amlor 5mg

Viên

7,593

17

AMP011

Amphotret 50mg

Lọ

168,000

18

ANE001

Anexate 0,5mg

ống

362,711

19

ASC001

Ascorbic 500mg

Viên

125

20

ATR006

Atropine Sulfat 0.25mg/ml

ống

525

21

AUC001

Auclanityl 500mg + 125mg

Viên

1,895

22

AUG007

Augmentin 500mg+ 125mg

Viên

11,936

23

AVA004

Avastin 100mg/4ml

Lọ

8,285,865

24

AZA005

Azarga 10mg/ml + 5mg/ml

Lọ

310,800

25

AZI001

Azicine 250mg

Viên

3,600

26

AZO003

Azopt 1%

Lọ

116,700

27

BES003

Besivance 6,06mg/1ml(0,6%)

Lọ

164,000

28

BET008

Betadine Antiseptic Solution 10%w/v 10%

chai

42,399

29

BIL003

Biluracil 250mg/5ml

Lọ

24,486

30

BIO019

Biocetum 1g

Lọ

26,000

31

BIR007

Biresort 10mg

Viên

250

32

BRI007

Bricanyl 0,5mg/ml

ống

11,990

33

BRI008

Bridion 100mg/ml

Lọ

1,814,340

34

BUP003

Bupivacaine Aguettant 5mg/mL 0,5%

Lọ

42,000

35

BUS001

Buscopan 20 mg/1 ml

ống

9,600

36

CAL012

Calsid 1250 750mg + 100UI

Viên

900

37

CAL013

Calcium Gluconate Proamp 10%

ống

13,860

38

CAP008

Captopril Stada 25mg

Viên

450

39

CAT005

Cataflam 50mg

Viên

4,673

40

CEB006

Cebrex 40mg

Viên

3,171

41

CEF016

Cefaclor 125mg

Gói

1,270

42

CEF017

Cefalexin 500mg

Viên

680

43

CEF019

Cefotaxone 1g

Lọ

6,048

44

CEF020

Cefotaxim Stragen 2g

Lọ

56,000

45

CEF021

Cefuroxime Panpharma 750mg

Lọ

22,000

46

CEF022

Ceftazidime Kabi 1g

Lọ

28,350

47

CEP013

Cephalexin 250mg

Viên

428

48

CEP014

Cephalexin PMP 500 500mg

Viên

1,280

49

CEP015

Cephalexin PMP 250 250mg

Viên

920

50

CHI003

Chirocaine 5mg/ml

ống

120,000

51

CHL007

Chlorpheniramine maleat 4mg

Viên

50

52

CIC002

Ciclevir 400mg

Viên

700

53

CIM005

Cimetidine 300mg

Viên

315

54

CIP012

Ciprofloxacin 500mg

Viên

447

55

CIP013

Ciprobay 500mg

Viên

13,913

56

CLO006

Cloraxin 0,4%

Lọ

2,100

57

COM006

Combigan 2mg/ml + 5mg/ml

Lọ

183,514

58

CON011

Concor 5mg

Viên

4,290

59

COR005

Corneregel 5%

Tube

50,500

60

COV006

Coversyl 5mg

Viên

5,650

61

CRA006

Cravit 1.5% 15mg/ml

Lọ

115,999

62

CRA007

Cravit 5mg/ml

Lọ

88,515

63

CYM004

Cymevene 500mg

Lọ

790,494

64

DEX012

Dexamethason 4mg/1ml

ống

1,008

65

DEX013

Dex-Tobrin 0,3% + 0,1%

Lọ

44,000

66

DEX014

Dexinacol 0,4% + 0,1%

Lọ

2,205

67

DIA017

Diazepam 5mg

Viên

164

68

DIC007

Diclofenac 50mg

Viên

75

69

DIG003

Digoxin Richter 0.25mg

Viên

693

70

DIL003

Diltiazem STADA 60mg

Viên

1,200

71

DIQ001

Diquas 30mg/ml

Lọ

129,675

72

DOP006

Dopamin hydrochloride USP 40mg/ml 200mg/5ml

ống

22,900

73

DOX005

Doxycyclin 100mg (Khapharco Pharm)

Viên

263

74

DOX006

Doxycyclin 100mg (Cửu Long)

Viên

317

75

DOZ004

Dozidine MR 35mg

Viên

430

76

DUD002

DUDENCER 20mg

Viên

730

77

DUO004

Duotrav (40mcg + 5mg)/ml

Lọ

320,000

78

DUP002

Duphalac 10g/15ml

Gói

2,728

79

DYS004

Dysport 500U

Lọ

6,627,920

80

EFF008

Efferalgan 80mg

Viên đạn

2,026

81

EFF012

Efferalgan 150mg

Viên đạn

2,420

82

EFF013

Efferalgan 300mg

Viên đạn

2,831

83

EFT004

Efticol 0.9%

Lọ

1,250

84

EFT005

Eftilora 10mg

Viên

105

85

EPH004

Ephedrine Aguettant 30mg/ml

ống

57,750

86

ESM008

Esmeron 10mg/ml

Lọ

104,450

87

EYL001

Eylea 40mg/ml

Lọ

27,562,500

88

FAL001

Falipan 2%

ống

15,500

89

FEN006

Fentanyl-hameln 100 mcg/2ml

ống

9,100

90

FEN008

Fentanyl 0,1mg/2ml (50mcg/ml)

ống

11,800

91

FEN009

Fenagi 50mg

Viên

125

92

FEX001

Fexodinefast 180mg

Viên

2,690

93

FEX002

Fexostad 180mg

Viên

2,385

94

FLU029

Flumetholon 0,1 1mg/ml

Lọ

30,072

95

FLU030

Fluorescein Sodium Monico 1g/5ml

ống

310,000

96

FML005

FML Liquifilm 0,1%

Lọ

27,900

97

FOR001

Foran 250ml

chai

1,124,100

98

FUR006

Furosemide 20mg

ống

1,397

99

GAN013

Ganfort 0,3mg + 5mg

Lọ

255,990

100

GEL007

Gelofusin 500ml

chai

116,000

101

GEN014

Gentamicin 80mg

ống

945

102

GEN015

Gentamicin 80mg/2ml

ống

1,418

103

GIL004

Giloba 40mg

Viên

3,500

104

GLU013

Glucose 5% (Mekophar)

chai

7,140

105

GLU014

Glucose 30% 500ml

chai

14,490

106

GLU015

Glucose 5% 100ml (Kabi)

chai

8,500

107

GLU016

Glucose 5% 500ml (OPV)

chai

8,880

108

HAP001

Hapacol 80mg

Gói

1,260

109

HER005

Herpacy oint 3%

tuýp

79,000

110

HUM001

Humira 40mg/0,8ml

Bơm tiêm

11,513,216

111

IMD004

Imdur 30mg

Viên

3,245

112

IND004

Indocollyre 0,1% 5ml 0,1%

Lọ

66,000

113

IND005

Indform 850mg

Viên

590

114

ISO009

Isopto Carpine 2%

Lọ

55,000

115

ITR002

Itranstad 100mg

Viên

9,000

116

KAC003

Kacetam 800mg

Viên

276

117

KAL004

Kaleorid 600mg

Viên

2,100

118

KAL006

Kaldyum 600mg

Viên

1,950

119

KAR004

Kary Uni Ophthalmic Suspension 0.05mg/ml

Lọ

30,295

120

KAT002

Katrypsin 21 microkatal

Viên

147

121

KEF001

Kefcin 125mg

Gói

1,191

122

LAC011

Lactated Ringer 500ml  – OPV

chai

6,920

123

LAC012

Lactated Ringer’s and Dextrose 5%- 500ml

chai

10,395

124

LAC013

Lactate Ringer 500ml – Mekophar

chai

9,300

125

LAS008

Lasectil 40mg

Lọ

13,900

126

LEV004

Levonor 1mg/1ml

ống

32,100

127

LID016

Lidocain 2%/10ml – Egis

ống

16,170

128

LID018

Lidocain spray 10%

Lọ

123,900

129

LID020

Lidocain Kabi 2%

Lọ

14,322

130

LID021

Lidonalin 36mg + 0,018mg

ống

4,410

131

LIP008

Liposic 0,2%

tuýp

56,000

132

LOR002

Loratadin Stada 10mg

Viên

480

133

LOT003

Lotemax 0,5%

Lọ

219,500

134

LOT004

Lotecor 5mg/ml

Lọ

129,000

135

LUC004

Lucentis 2,3mg/0,23ml

Lọ

13,125,022

136

LUM003

Lumigan 0,3mg/3ml

Lọ

252,079

137

MAG007

Magnesium-Vitamin B6 5mg + 470mg

Viên

105

138

MAG009

Magne-B6 Stada 5mg + 470mg

Viên

600

139

MAX009

Maxitrol 5ml 3.500UI/ml + 6.000UI/ml + 0,1%

Lọ

39,900

140

MAX010

Maxitrol oint 3,5g 3.500UI/g + 6.000UI/g + 0,1%

tuýp

49,499

141

MED018

Medicaine injection 2% (1:100 000) 2%

ống

5,590

142

MED019

Medrol 16mg

Viên

3,672

143

MED020

Medrol 4mg

Viên

983

144

MES004

Mestinon S.C 60mg

Viên

4,840

145

MID005

Midazolam – Hameln 5mg/1ml

ống

18,480

146

MYD007

Mydrin-P 0,5% + 0,5 %

Lọ

67,500

147

MYP001

MyPara 500mg

Viên

380

148

NAT025

Natri clorid FT 10ml 0,9% (90mg)

chai

1,169

149

NAT027

Natacyn 5% (50mg/ml)

Lọ

911,000

150

NAT028

Natri bicarbonat 1,4%

chai

32,000

151

NEF002

Nefopam 20mg/2ml

ống

2,205

152

NEO010

Neostigmine 0,5mg/ml

ống

6,825

153

NEO011

Neocin 25mg/5ml (0,5%)

Lọ

2,944

154

NEO012

Neodex 25mg +5,5mg /5ml

Lọ

3,402

155

NEV002

Nevanac 0,1% (1mg/ml)

Lọ

152,999

156

NIC003

Nicardipine Aguettant 10mg/10ml

ống

124,999

157

NIF007

Nifedipin T20 retard 20mg

Viên

540

158

NIT008

Nitromint 10g 0,08g (trong 10g khí dung)

chai

150,000

159

NIT009

Nitromint 2,6mg

Viên

1,850

160

NOO004

Nootropil 12g/60ml

Lọ

126,100

161

NUO010

Nước cất ống nhựa 5ml

ống

546

162

NUO011

Nước vô khuẩn pha tiêm 1000ml

chai

17,640

163

NUO012

Nước cất pha tiêm 5ml

ống

510

164

OFL008

Ofloxacin 200mg

Viên

325

165

OFL011

Oflovid 5ml 3mg/ml

Lọ

55,872

166

OFL012

OFLOVID OINT 3.5g 0,3%

tuýp

74,529

167

OFM002

Ofmantine-Domesco 500mg + 125mg

Viên

1,800

168

OLO003

Olopat OD 0,2% (2mg/ml)

Lọ

89,000

169

OME002

Omeptul 20mg

Viên

279

170

OND002

Ondansetron-hameln 8mg/4ml

ống

34,125

171

OND003

Ondavell 8mg/4ml

ống

7,560

172

OPT018

Optive 0,5% + 0,9%

Lọ

82,850

173

OPT019

Optive UD 0,5% + 0,9%

ống

6,200

174

OSM004

Osmofundin 20%

chai

18,375

175

OTR003

Otrivin 0,1%

Lọ

41,300

176

OZU003

Ozurdex 700mcg/implant

hộp

25,364,999

177

PAN004

Panactol 325mg

Viên

84

178

PAT004

Pataday 0,2%

Lọ

131,100

179

PEP001

Pepsan

Gói

4,761

180

PER008

Perfalgan 10mg/ml

Lọ

47,730

181

PHA002

Pharmacort 80mg/2ml

ống

22,000

182

PIP004

Pipolphen 50mg/2ml

ống

13,500

183

POV011

Povidine 5%

chai

6,489

184

POV012

Povidon iod 10% 500ml

chai

51,450

185

PRA003

Pracetam 800mg

Viên

1,325

186

PRE015

Pred Forte 1%

Lọ

31,762

187

PRO013

Propofol-Lipuro 1%

Lọ

41,500

188

PUL002

Pulmicort 0.5mg/2ml

ống

6,863

189

PYM001

PymeNife 10 10mg

Viên

900

190

REF011

Refresh Liquigel 1% (10mg/ml)

H/01

78,540

191

REF012

Refresh Tears 0,5%

Lọ

64,102

192

REL001

Relestat 0,05%

Lọ

74,840

193

RES004

Restasis 0.05%

ống

17,906

194

RHY003

Rhynixsol 0,05%

Lọ

2,625

195

ROC004

Rocephin 1g

Lọ

151,801

196

RUP002

Rupafin 10mg

Viên

6,000

197

RUT004

Rutin -Vitamin C 50mg + 50mg

Viên

205

198

SAN005

Sanlein 0,3 15mg/5ml

Lọ

126,000

199

SAN006

Sanlein Mini 0,1 0,4mg/0,4ml

tép

3,885

200

SAN007

Sanlein 0,1 1mg/ml

Lọ

62,158

201

SCA004

Scanax 500mg

Viên

800

202

SEV003

Sevorane 250ml

chai

3,578,600

203

SME013

Smecta 3 g

Gói

3,475

204

SMO004

Smoflipid 20% 100 ml

chai

111,000

205

SOD007

Sodium chloride 0,9% 100ml

chai

7,350

206

SOD008

Sodium chloride 0,9% 500ml

chai

8,820

207

SOL009

Solu-Medrol 125mg

Lọ

75,710

208

SOL010

Solu-Medrol 500mg

Lọ

207,580

209

SOL011

Solu-Medrol 40mg

Lọ

33,100

210

SPO005

Sporanox IV 250mg/25ml

ống

2,310,000

211

SPO007

Sporal 100mg

Viên

18,975

212

STA002

Statripsine 4,2mg

Viên

1,150

213

SUX003

Suxamethonium Chloride 100mg/2ml

ống

16,300

214

SYS004

Systane Ultra 0,4% + 0,3%

Lọ

60,100

215

SYS006

Systane Ultra UD 0,4% + 0,3%

tép

5,792

216

TAG002

Taguar 25mg

Viên

420

217

TAN006

Tanakan 40mg

Viên

3,780

218

TAT003

Tatanol 500mg

Viên

304

219

TAV003

Tavanic 500mg

chai

127,500

220

TET010

Tetracyclin 1% 5g – Vidiphar

Tube

5,500

221

TET012

Tetracain 0,5%

chai

15,015

222

TET013

Tetracyclin 1% – Medipharco Tenamyd

Tube

3,200

223

TIM007

Timolol Maleate Eye Drops 0,5%

Lọ

42,200

224

TOB014

Tobradex 0,1%+0,3% – 3,5g

Lọ

49,774

225

TOB018

Tobrex 5ml 0.3%

Lọ

40,000

226

TOB019

Tobrex oint 0,3%

tuýp

49,500

227

TOB020

Tobradex oint 3,5g 0,3% + 0,1%

tuýp

49,900

228

TRA007

Travatan 0,004%

Lọ

252,300

229

VAL004

Valacin 500mg

Lọ

63,000

230

VAN013

Vancomycin 500mg

hộp

30,450

231

VEN005

Ventolin nebules 2.5mg/2.5ml

ống

9,223

232

VIF006

Vifloxacol 15mg

Lọ

2,625

233

VIG007

Vigadexa 0,5% + 0,1%

Lọ

105,500

234

VIG008

Vigamox 0,5%

Lọ

90,000

235

VIN005

Vinpha E 400UI

Viên

546

236

VIN006

Vincynon 250/2ml

ống

13,650

237

VIS010

Vismed 1.8mg/ml

ống

10,199

238

VIT026

Vitamin B1 + B6 + B12 125mg + 125mg + 125mcg

Viên

468

239

VIT027

Vitafxim 1g

Lọ

5,500

240

VIT028

Vitamin E 400UI

Viên

485

241

VIT029

Vitamin C 500mg

Viên

195

242

XYL007

Xylocaine Jelly 2%

tuýp

55,600

243

ZIN005

Zinacef 750mg

Lọ

42,210