423

Bệnh viện mắt TP Hồ Chí Minh giúp MC Dương Hồng Phúc sáng mắt ra sao?

Cùng xem Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh giúp MC DƯƠNG HỒNG PHÚC – VTV2 sáng mắt ra sao?

MC DƯƠNG HỒNG PHÚC chia sẻ kinh nghiệm khi phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng phương pháp SMILE