KHOA DƯỢC – NHÀ THUỐC

Tổ chức nhân sự gồm: 39 CNVC

Trưởng khoa tiền nhiệm:

DS. Dương Thị Hoa.

DS. Nguyễn Thị Thu Thủy.

DS. Diệp Hữu Tâm.

DS. Hoàng Đức Thọ.

DS. Nguyễn Thị Thúy Vinh.

 • 03 Dược sĩ Thạc sĩ
 • 06 DS đại học
 • 01 DS cao đẳng
 • 29 DS trung hoc

Trưởng khoa: DS.Lê Minh Tuấn

Cùng với sự ra đời của Bệnh viện Mắt từ tháng 08/1978, Khoa Dược đã được thành lập nhằm cung ứng thuốc, kính nội nhãn và các vật tư y tế trong phẫu thuật tại bệnh viện.

Ngày nay khoa Dược – nhà thuốc được Đảng uỷ, Ban giám đốc giao nhiệm vụ:

 • Cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị nội trú, ngoại trú, công tác ngoại viện và nhà thuốc bệnh viện.
 • Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
 • Theo dõi, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn. Pha chế thuốc nhỏ mắt sử dụng trong bệnh viện.
 • Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin thuốc đến các khoa phòng, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
 • Thực hiện công tác quản lý cấp phát thuốc theo chương trình HSoft.
 • Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị, tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc mua thuốc đúng quy định.
 • Phối hợp cùng điều dưỡng các khoa lâm sàng đưa thuốc đến tay người bệnh.

Nhằm đảm bảo chất lượng thuốc tốt, an toàn – hiệu quả cho người bệnh.

Từ tháng 08/2008 Nhà thuốc bệnh viện đã đạt được tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (GPP).

BẢNG GIÁ THUỐC BỆNH VIỆN MẮT

Giá theo giá thuốc trúng thầu 2018 (VNĐ) STT MÃ TÊN THUỐC - HÀM LƯỢNG ĐVT GIÁ 1 5-F002 5-Fluorouracil "Ebewe" 500mg/10ml Lọ 105,000 2 ACC001 ACC Sus 200mg Gói 1,995 3 ACE013 Acetazolamid 250mg Viên 687 4 ACE014 Acepron 325mg Viên 92 5 ACU006 Acuvail...

KHOA DƯỢC – NHÀ THUỐC

Tổ chức nhân sự gồm: 39 CNVC Trưởng khoa tiền nhiệm: DS. Dương Thị Hoa. DS. Nguyễn Thị Thu Thủy. DS. Diệp Hữu...