Phản ứng có hại của thuốc (ADR)

Định nghĩa, tầm quan trọng, quy trình báo cáo, hướng dẫn báo cáo ADR tại Bệnh viện Mắt. Tài...

Cách lấy mẫu xét nghiệm Covid – 19 theo khuyến cáo của Bộ Y...

Đại dịch Covid-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp trên thế giới. Ngay lúc này, việc xét...

Triển khai các phần mềm dịch vụ công Đánh giá đáp ứng GLP, GMP,...

Với mục đích tăng cường cải cách thủ tục hành chính đồng thời tạo điều kiện thuận lợi...

Thông tư 15/2020/TT-BYT “Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu...

Ngày 10/8/2020, Bộ Y Tế ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BYT về việc "Ban hành Danh mục thuốc...

Bộ Y tế khuyến cáo cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo...

  BỘ Y TẾ KHUYẾN CÁO CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG BLUEZONE ĐỂ ĐƯỢC CẢNH BÁO NGUY CƠ LÂY NHIỄM...

Tổng hợp số lượng báo cáo ADR từ các cơ sở khám, chữa bệnh...

Tổng hợp số lượng báo cáo ADR từ các đơn vị khám, chữa bệnh giai đoạn tháng 11/2019...

Đánh giá chất lượng của Phòng xét nghiệm bằng công cụ Six Sigma.

Đánh giá chất lượng của PXN bằng công cụ Six Sigma. Thuật ngữ được sử dụng lần đầu   tiên trong...

Xét nghiệm là gì và vai trò của xét nghiệm trong việc chẩn đoán...

Trong cuộc sống, chúng ta chắc hẳn đã được nghe rất nhiều lần hai từ “xét nghiệm”. Thậm...

BẢN TIN CẢNH GIÁC DƯỢC (Số 1/2020)

1.Tổng kết hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (từ tháng 11/2019 - tháng 01/2020) 2.Điểm...

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt sử dụng...

Ngày 04/3/2020, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chấp thuận đưa vào...

Khoa Xét nghiệm tham gia hội thi tìm hiểu về dịch viêm đường hô...

Khoa Xét nghiệm tham gia hội thi tìm hiểu về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID19.