PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Phòng hành chính quản trị

Trưởng phòng tiền nhiệm:

 1. Hà Thị Nhạn
 2. Hà Thị Nga
 3. Phan Vi Minh

Lãnh đạo hiện tại:

Phó trưởng phòng – Phụ trách điều hành: Nguyễn Mai Anh

Phó trưởng Phòng: Lê Bích Châm

Tổ chức nhân sự gồm: 57 viên chức, người lao động

 •  07 Chuyên viên
 •  06 Kỹ sư
 •  01 Điều dưỡng
 •  01 Kế toán viên
 •  01 cán sự
 •  10 nhân viên kỹ thuật cơ quan
 •  04 Lái xe
 •  06 Hộ lý – y công
 •  21 nhân viên bảo vệ

Trong những năm qua cùng với sự ra đời của Bệnh viện Mắt, phòng Hành chính Quản trị là phòng chức năng chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính – quản trị trong bệnh viện như:

 • Hành chính, công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ.
 • Cung cấp vật tư, công cụ thông thường.
 • Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa, cây cảnh.
 • Điện, nước sạch, nước thải, môi trường.
 • Bảo vệ trật tự trị an.
 • Dịch vụ giặt ủi, vệ sinh công nghiệp.
 • Phòng cháy chữa cháy – cứu nạn cứu hộ.

Định hướng phát triển:

Đảm bảo thực hiện cung cấp, phục vụ, sửa chữa theo yêu cầu của các khoa/phòng nhằm đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh của bệnh viện, phục vụ người bệnh, người có nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế; đảm bảo tính kịp thời cung cấp hậu cần cho hoạt động phòng chống dịch. Cụ thể như sau:

Về công tác văn thư, lưu trữ: tiếp nhận các văn bản hành chính và quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương gửi về cho bệnh viện, phân loại, trình cho các cấp lãnh đạo phê duyệt chỉ đạo, gửi cho các phòng chức năng hoặc các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, lưu trữ các văn bản hành chính của toàn Bệnh viện một cách khoa học.

 Bộ phận Quản trị: quản lý cơ sở hạ tầng, nhà cửa, sân vườn, các công trình kiến trúc, … có kế hoạch bảo trì/ sửa chữa, đảm bảo phục vụ bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện. Bên cạnh đó, luôn đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư, công cụ thông thường, các biểu mẫu hành chính, đồ vải phục vụ công tác chuyên môn, đồng phục nhân viên y tế. Tổ chức mua sắm theo quy định đấu thầu. Các công tác bảo trì (điện, nước, điện lạnh, mộc, phòng cháy chữa cháy) phải được kiểm tra định kỳ nhằm duy trì trạng thái hoạt động ổn định cho tòan bệnh viện.

Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong bệnh viện phải được chú trọng, công tác thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn và công tác vận hành hệ thống xử lý nước thải luôn đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật. Định kỳ tổ chức đo kiểm môi trường theo quy định nhằm khắc phục kịp thời những sai sót nếu có. Hằng năm, cũng tổ chức các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho công chức, người lao động trong bệnh viện.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện phải được chú trọng thường xuyên. Phối hợp tốt với chính quyền địa phượng (Ủy ban Nhân dân phường, Công an phường, bảo vệ khu phố…) và đội bảo vệ chuyên nghiệp trong việc tuần tra, canh gác để phòng ngừa trộm cắp, móc túi. Xử lý kịp thời các tình huống gây mất trật tự an ninh trong khuôn viên bệnh viện và giữ gìn trật tự đô thị trước các cổng ra vào của bệnh viện.

 

 

THÔNG BÁO V/v thực hiện hướng dẫn tổ chức hủy tài liệu hết giá...

Thực hiện Hướng dẫn số 6223/HD-SYT ngày 04/7/2024 của Sở Y tế V/v tổ chức hủy tài liệu...

THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện thông tư số 13/2023/TT-BNV của Bộ Nội...

Thực hiện Công văn số 5861/SYT-VP ngày 25/6/2024 của Sở Y tế V/v triển khai thực hiện Thông...

THÔNG BÁO V/v phổ biến nội dung Thông báo kết luận số 531/TB-VP ...

Thực hiện Công văn số 5560/SYT-VP ngày 19/6/2024 của Sở Y tế về phổ biến nội dung Thông...

THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính...

Thực hiện Công văn số 4015/SYT-VP ngày 09/5/2024 của Sở Y tế về V/v triển khai thực hiện...

THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng...

Thực hiện Công văn số 5416/SYT-VP ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế về việc...

THÔNG BÁO V/v thực hiện công văn 6622/VP-KSTT ngày 17 tháng 6 năm 2024...

Thực hiện Công văn số 5942/SYT-VP ngày 26/6/2024 của Sở Y tế V/v chuyển đổi, sử dụng tài...

THÔNG BÁO V/v thực hiện công văn 6622/VP-KSTT ngày 17 tháng 6 năm 2024...

Thực hiện Công văn số 5942/SYT-VP ngày 26/6/2024 của Sở Y tế V/v chuyển đổi, sử dụng tài...

Hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết

Nhằm hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết, Phòng Hành chính Quản trị phổ biến đến...

THÔNG BÁO V/v phổ biến nội dung Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 5/6/2024...

Thực hiện Công văn số 5365/SYT-VP ngày 12/06/2024 của Sở Y tế về việc phổ biến nội dung...

THÔNG BÁO V/v triển khai thi hành Luật Căn cước của Ngành Y tế...

Thực hiện Kế hoạch số 5088/SYT-VP ngày 6/6/2024 về việc triển khai thi hành Luật Căn cước của...

V/v phổ biến nội dung Quyết định số 1857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân...

Thực hiện Công văn số 4988/SYT-VP ngày 04/6/2024 của Sở Y tế V/v phổ biến nội dung Quyết...

THÔNG BÁO V/v triển khai Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm...

Thực hiện Công văn số 5188/SYT-VP ngày 07/6/2024 của Sở Y tế V/v triển khai Quyết định số...