1855

Câu lạc bộ bệnh nhân glôcôm buổi 3

Tham gia Câu lạc bộ Bệnh nhân Glôcôm để hiểu rõ về bệnh, phát hiện và điều trị kịp thời

Đăng ký tại: https://forms.gle/cYjs4xmft6qgcDr4A  

Xem livestream tại đây: https://www.youtube-nocookie.com/embed/RdDbTMInM4E

Xem lại buổi 1 tại đây: https://www.youtube-nocookie.com/embed/smdunKTvmIw

Xem lại buổi 2 tại đây: https://www.youtube-nocookie.com/embed/k38WUQwEsUE