56

Chương trình Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đức Huệ tỉnh Long An

KHOA KHÚC XẠ THAM GIA ĐOÀN CÔNG TÁC TỪ THIỆN TẠI HUYỆN ĐỨC HUỆ, TỈNH LONG AN
✩✩✩✩✩
 

Sáng sớm hôm nay 26/4/2024, ACE Kỹ thuật viên Khúc xạ của KHOA KHÚC XẠ – Bệnh Viện Mắt TP. HCM đã lên đường tham gia đoàn công tác từ thiện tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An trong chương trình phối hợp giữa BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 ☆ BỆNH VIỆN MÅT TP. HCM ☆ CÔNG AN TỈNH LONG AN

“CHUƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH, PHÁT THUỐC VÀ TẶNG QUÀ CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, NGUỜI GIÀ, TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐIA BÀN HUYỆN ĐỨC HUỆ – TỈNH LONG AN”

Đoàn công tác từ thiện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Hãy đón xem những bài tiếp theo của Khoa Khúc Xạ!


 

KHOA KHÚC XẠ – BỆNH VIỆN MẮT TP. HCM

 

• Phẫu thuật Điều trị Tật Khúc xạ

☆ CẬN THỊ ☆ LOẠN THỊ ☆ VIỄN THỊ ☆ LÃO THỊ

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT KHÚC XẠ

Femto-LASIK

SMILE

Laser bề mặt – PRK

Phakic IOL